Opstart kleuters en andere leerjaren

Beste ouders

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad vooraleer gisterenavond dan het definitieve verdict is gevallen over de wijze waarop scholen de opstart van de andere klassen moeten organiseren. Vandaag is er dan heel wat overleg gepleegd met het schoolbestuur en basisschool De Linde. Dat laatste omdat we binnen de scholengemeenschap trachten op ongeveer dezelfde manier deze opstart in te vullen.
Deze boodschap geeft het kader van de opstart weer. 


Kleuters

Vanaf dinsdag 2 juni (maandag is een feestdag) mogen de kleuters weer naar school komen. Zij gaan terug naar de klas waarin ze voor de sluiting van de school zaten. De lessen starten om 8.45 zoals dat altijd al het geval was. Om wat spreiding aan de schoolpoort te verkrijgen mogen ze  vanaf 8.30 worden afgezet aan de groene poort (Lindel) of het poortje van de kleuters (Holheide) Ze moeten rechtstreeks naar hun klas. Ook de kleuters van de Hoeven gaan naar hun eigen klas van het Hoevenschooltje. Zorg ervoor dat er voldoende afstand wordt bewaard. Kom aan tussen 8.30 en 8.45, zet uw kleuter af en vertrek dan onmiddellijk. Blijf niet staan. De kleuters blijven de ganse dag binnen hun klasbubbel. Ook op de speelplaats. Omdat tijdens de middag de kleuters niet allemaal gelijktijdig op de speelplaats mogen en op één dag vier keer ouders aan de schoolpoort niet wenselijk is,  blijven al de kleuters die een ganse dag naar de school komen in hun eigen klas eten. Ze brengen dan ook eten en drinken mee naar de school. Hierdoor wordt de middagpauze beperkt tot een half uurtje waarna de activiteiten worden hervat. Het einde van de schooldag is dan voorzien om 14.30.  Een uur vroeger dan normaal.Kleuters die maar een halve dag naar school komen worden om 12.00 opgehaald.Indien je je kind(eren) niet om 14.30  kan komen afhalen, kan het  naar de gemeentelijke kinderopvang.  Dit is echter nog onder voorbehoud. Morgen krijgen we hiervan de bevestiging en  de inschrijvingslink. Mocht het niet via de gemeentelijke opvang kunnen zoeken we zelf voor een oplossing.

Lagere school

In de week van 2 tot en met 5 juni verandert er voor de kinderen van de lagere school niks. De leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar komen naar de lessen zoals dat de voorgaande dagen ook het geval was. Kinderen die geen les hebben en opgevangen moeten worden kunnen nog gebruik maken van de noodopvang in de school.Hiervoor kan ingeschreven worden via deze link  https://forms.gle/CYu6mn68aCd8dmLN7  (alleen voor kinderen van de lagere school die naar de noodopvang moeten komen)
Vanaf maandag 8 juni zullen dan ook al de kinderen van de lagere school naar hun klas mogen komen. We hebben ervoor gekozen om de kinderen vanaf dan zo maximaal mogelijk naar de school te laten komen. Hier wordt dezelfde procedure gehanteerd als bij de kleuters, omdat ook deze leerlingen de hele dag in hun klasbubbel moeten blijven. Al de kinderen blijven ‘s middags eten. De pauze wordt beperkt tot een half uurtje. De lessen eindigen om 14.30. Indien je je kind(eren) niet om 14.30  kan komen afhalen kan het naar de gemeentelijke kinderopvang. Dit is echter nog onder voorbehoud. Morgen geven we hiervan de bevestiging en  de inschrijvingslink. Mocht het niet via de gemeentelijke opvang kunnen zoeken we zelf voor een oplossing.  
Stilaan mogen we al de leerlingen opnieuw op onze school verwachten. Helemaal als vanouds zal het dit schooljaar niet meer worden. We trachten er de laatste weken van het schooljaar nog het beste van te maken waarin het welbevinden van het kind een centrale plaats zal innemen. Verdere details hoort u van ons zo spoedig we ze kunnen geven. 

Inschrijven noodopvang

De mail voor het registeren van de noodopvang is gisteren verstuurd. Mensen met een Microsoft mailadres krijgen echter niet al de mails binnen. De mails vertrekken bij ons maar worden door de algoritmes van onder andere Hotmail, Live of Outlook tegen gehouden, in de spam geplaatst of wel door gelaten. Daar kunnen wij helaas niks aan veranderen. We hebben dit meermaals proberen aan te kaarten bij Microsoft, maar daar krijgen we geen reactie. Mensen die een mailadres van Microsoft (hotmail, Live, Outlook) hebben doorgegeven aan ons en eventueel ook een niet-Microsoft mailadres hebben mogen dit altijd doorgeven aan de school. Dan passen wij je mailaccount in de klasgroep aan. Wie geen mail heeft gekregen en toch gebruik moet maken van de noodopvang kan hiervoor onderstaande link gebruiken.

https://forms.gle/CYu6mn68aCd8dmLN7

Opstart 15 mei Holheide

Omdat een aantal mensen de mails blijkbaar niet in hun mailbox krijgen of in de spam belanden even de laatste mail hier als bericht.

Beste ouders

Graag brengen we u op de hoogte hoe we de geleidelijke opstart van de lessen in onze school zullen realiseren vanaf 15 mei.

U heeft ongetwijfeld via de media al vernomen dat het geen eenvoudige opdracht is om de opstart van het eerste, tweede en zesde leerjaar te combineren met het afstandsleren van de andere leerjaren én de noodopvang te organiseren.

Met de structuur van onze school en al de vooropgestelde maatregelingen in het achterhoofd zijn we aan het puzzelen gegaan om een organisatie op poten te zetten. Een organisatie rekening houdend met de voorgeschreven veiligheidsmaatregelingen, het organiseren van onderwijs en de noodopvang van kinderen.

We geven nu reeds de grote lijnen van deze organisatie mee. De meer praktische kant zal u later worden meegedeeld. Veel hangt af van het aantal kinderen die naar de noodopvang gaan komen. Meer en meer mensen moeten terug gaan werken en hebben niet altijd de mogelijkheid om zelf in opvang van hun kinderen te voorzien. Onze uiteindelijke organisatie en het zo optimaal mogelijk kunnen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften zal uiteindelijk afhangen van het aantal kinderen die naar de opvang moeten komen.

Organisatie van de lessen:Het zesde leerjaar wordt opgesplitst in twee groepen. Deze leerlingen komen twee dagen per week naar school. Eén groep komt op maandag en donderdag, de andere groep komt op dinsdag en vrijdag. De lestijden zijn de reguliere lestijden, van 8.45 tot 15.35. De leerlingen van het zesde blijven verplicht eten en brengen ook hun eigen drank mee.Het eerste en tweede leerjaar vier volle dagen naar school laten komen is voor onze school organisatorisch onmogelijk om dit met optimale veiligheidsmaatregelen te doen. We kozen er omwille van pedagogische redenen voor om de leerlingen elke dag, uitgezonderd woensdag, een halve dag naar school te laten komen. Het eerste en tweede leerjaar worden opgesplitst in 2 groepen. Op maandag- en dinsdagvoormiddag komt één helft van de kinderen en in de namiddag de andere helft van de kinderen. Op donderdag en vrijdag wisselt dat. Dan komen de kinderen die op maandag en dinsdag in de voormiddag kwamen in de namiddag. Die in de namiddag kwamen op maandag en dinsdag komen dan in de voormiddag.
maandagvoormiddag                 groep 1 eerste leerjaar                         groep 1 tweede leerjaar
maandagnamiddag                    groep 2 eerste leerjaar                         groep 2 tweede leerjaar
dinsdagvoormiddag                   groep 1 eerste leerjaar                        groep 1 tweede leerjaar 
dinsdagnamiddag                       groep 2 eerste leerjaar                        groep 2 tweede leerjaar 
donderdagvoormiddag             groep 2 eerste leerjaar                        groep 2 tweede leerjaar 
donderdagnamiddag                 groep 1 eerste leerjaar                        groep 1 tweede leerjaar 
vrijdagvoormiddag                     groep 2 eerste leerjaar                        groep 2 tweede leerjaar 
vrijdagnamiddag                         groep 1 eerste leerjaar                        groep 1 tweede leerjaar   

De lessen starten in de voormiddag om 8.30 en eindigen om 11.45. Nadien gaan de kinderen naar huis (of naar de noodopvang). De lessen in de namiddag starten om 12.30 en eindigen om 15.45.
Vrijdag 8 mei geven de juffen door in welke groep jouw kind zit.

Organisatie van de opvang:

De kleuters worden opgevangen in de kleuterklassen. De leerlingen van het lager onderwijs worden opgevangen in de eetzaal (en klassen). De uren van de opvang zijn de gebruikelijke uren van de school, van 8.45 tot 15.35

Met deze organisatie trachten we het leren van de kinderen voorop te stellen. We beseffen dat ook dat het niet altijd even gemakkelijk in te passen zal zijn in jouw gezinssituatie. In situaties dat het echt niet anders kan is er de opvang, doch we hopen dat u als ouder(s) tracht de kinderen verder thuis op te vangen zoals jullie dat afgelopen tijd al schitterend gedaan hebben. Dan kunnen wij als school ons richten op het lesgeven en préteachen binnen de door de overheid opgelegde maatregelen.

Om  zicht te krijgen op het aantal kinderen die naar de opvang zullen komen vragen we om in te schrijven door middel van onderstaande link. Het inschrijvingsformulier loopt tot en met woensdag 20 mei,  tot aan het Hemelvaartweekend.

Inschrijven voor zaterdag 9 mei om 12.00 (Belangrijk)

https://forms.gle/PWtetQsnHGcxNtM46

Opstart 15 mei Lindel-Hoeven

Omdat een aantal mensen de mails blijkbaar niet in hun mailbox krijgen of in de spam belanden even de laatste mail hier als bericht.

Beste ouders

Graag brengen we u op de hoogte hoe we de geleidelijke opstart van de lessen in onze school zullen realiseren vanaf 15 mei.

U heeft ongetwijfeld via de media al vernomen dat het geen eenvoudige opdracht is om de opstart van het eerste, tweede en zesde leerjaar te combineren met het afstandsleren van de andere leerjaren én de noodopvang te organiseren.

Met de structuur van onze school en al de vooropgestelde maatregelingen in het achterhoofd zijn we aan het puzzelen gegaan om een organisatie op poten te zetten. Een organisatie rekening houdend met de voorgeschreven veiligheidsmaatregelingen, het organiseren van onderwijs en de noodopvang van kinderen.

We geven nu reeds de grote lijnen van deze organisatie mee. De meer praktische kant zal u later worden meegedeeld. Veel hangt af van het aantal kinderen die naar de noodopvang gaan komen. Meer en meer mensen moeten terug gaan werken en hebben niet altijd de mogelijkheid om zelf in opvang van hun kinderen te voorzien. Onze uiteindelijke organisatie en het zo optimaal mogelijk kunnen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften zal uiteindelijk afhangen van het aantal kinderen die naar de opvang moeten komen.  

Organisatie van de lessen:

Het zesde leerjaar wordt opgesplitst in drie groepen van 12 leerlingen. Deze leerlingen komen twee dagen per week naar school. Eén groep komt op maandag en donderdag, de andere twee groepen komen op dinsdag en vrijdag. De lestijden zijn de reguliere lestijden, van 8.45 tot 15.35. Deze leerlingen blijven verplicht eten en brengen ook hun eigen drank mee.

Het eerste en tweede leerjaar vier volle dagen naar school laten komen is voor onze school organisatorisch onmogelijk om dit met optimale veiligheidsmaatregelen te doen. We kozen er omwille van pedagogische redenen voor om de leerlingen elke dag, uitgezonderd woensdag, een halve dag naar school te laten komen. Het eerste en tweede leerjaar worden opgesplitst in 5 groepen van 10 kinderen. Dat geeft een totaal van 10 groepen. Op maandag- en dinsdagvoormiddag komen er drie groepen van het eerste leerjaar en twee van het tweede leerjaar. In de namiddag komen dan drie groepen van het tweede leerjaar en twee van het eerste leerjaar. De groepen die maandag- en dinsdagvoormiddag komen, zullen op donderdag- en vrijdagnamiddag komen.  Die op maandag en dinsdag in de namiddag komen, komen op donderdag en vrijdag in de voormiddag.
In de voormiddag starten de lessen om 8.30 en eindigen ze om 11.45. De lessen in de namiddag starten om 12.30 en eindigen om 15.45.

Organisatie van de opvang:

De kleuters worden opgevangen in de kleuterklassen van de Parkstraat. De leerlingen van het lager onderwijs worden opgevangen in de klassen in de Kapelstraat. De uren van de opvang zijn de gebruikelijke uren van de school. van 8.45 tot 15.35

Met deze organisatie trachten we het leren van de kinderen voorop te stellen. We beseffen dan ook dat het niet altijd even gemakkelijk in te passen zal zijn in jouw gezinssituatie. In situaties dat het echt niet anders kan is er natuurlijk de opvang, doch we hopen dat u als ouder(s) tracht om de kinderen verder thuis op te vangen zoals jullie dat afgelopen tijd al schitterend gedaan hebben. Dan kunnen wij als school ons richten op het lesgeven en préteachen binnen de door de overheid opgelegde maatregelen.

Om zicht te krijgen op het aantal kinderen die naar de opvang zullen komen vragen we om in te schrijven door middel van onderstaande link. Het inschrijvingsformulier loopt tot en met woensdag 20 mei, dus tot aan het Hemelvaartweekend.

Inschrijven voor zaterdag 9 mei om 12.00 (Belangrijk)

https://forms.gle/PWtetQsnHGcxNtM46