Opstart 15 mei Holheide

Omdat een aantal mensen de mails blijkbaar niet in hun mailbox krijgen of in de spam belanden even de laatste mail hier als bericht.

Beste ouders

Graag brengen we u op de hoogte hoe we de geleidelijke opstart van de lessen in onze school zullen realiseren vanaf 15 mei.

U heeft ongetwijfeld via de media al vernomen dat het geen eenvoudige opdracht is om de opstart van het eerste, tweede en zesde leerjaar te combineren met het afstandsleren van de andere leerjaren én de noodopvang te organiseren.

Met de structuur van onze school en al de vooropgestelde maatregelingen in het achterhoofd zijn we aan het puzzelen gegaan om een organisatie op poten te zetten. Een organisatie rekening houdend met de voorgeschreven veiligheidsmaatregelingen, het organiseren van onderwijs en de noodopvang van kinderen.

We geven nu reeds de grote lijnen van deze organisatie mee. De meer praktische kant zal u later worden meegedeeld. Veel hangt af van het aantal kinderen die naar de noodopvang gaan komen. Meer en meer mensen moeten terug gaan werken en hebben niet altijd de mogelijkheid om zelf in opvang van hun kinderen te voorzien. Onze uiteindelijke organisatie en het zo optimaal mogelijk kunnen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften zal uiteindelijk afhangen van het aantal kinderen die naar de opvang moeten komen.

Organisatie van de lessen:Het zesde leerjaar wordt opgesplitst in twee groepen. Deze leerlingen komen twee dagen per week naar school. Eén groep komt op maandag en donderdag, de andere groep komt op dinsdag en vrijdag. De lestijden zijn de reguliere lestijden, van 8.45 tot 15.35. De leerlingen van het zesde blijven verplicht eten en brengen ook hun eigen drank mee.Het eerste en tweede leerjaar vier volle dagen naar school laten komen is voor onze school organisatorisch onmogelijk om dit met optimale veiligheidsmaatregelen te doen. We kozen er omwille van pedagogische redenen voor om de leerlingen elke dag, uitgezonderd woensdag, een halve dag naar school te laten komen. Het eerste en tweede leerjaar worden opgesplitst in 2 groepen. Op maandag- en dinsdagvoormiddag komt één helft van de kinderen en in de namiddag de andere helft van de kinderen. Op donderdag en vrijdag wisselt dat. Dan komen de kinderen die op maandag en dinsdag in de voormiddag kwamen in de namiddag. Die in de namiddag kwamen op maandag en dinsdag komen dan in de voormiddag.
maandagvoormiddag                 groep 1 eerste leerjaar                         groep 1 tweede leerjaar
maandagnamiddag                    groep 2 eerste leerjaar                         groep 2 tweede leerjaar
dinsdagvoormiddag                   groep 1 eerste leerjaar                        groep 1 tweede leerjaar 
dinsdagnamiddag                       groep 2 eerste leerjaar                        groep 2 tweede leerjaar 
donderdagvoormiddag             groep 2 eerste leerjaar                        groep 2 tweede leerjaar 
donderdagnamiddag                 groep 1 eerste leerjaar                        groep 1 tweede leerjaar 
vrijdagvoormiddag                     groep 2 eerste leerjaar                        groep 2 tweede leerjaar 
vrijdagnamiddag                         groep 1 eerste leerjaar                        groep 1 tweede leerjaar   

De lessen starten in de voormiddag om 8.30 en eindigen om 11.45. Nadien gaan de kinderen naar huis (of naar de noodopvang). De lessen in de namiddag starten om 12.30 en eindigen om 15.45.
Vrijdag 8 mei geven de juffen door in welke groep jouw kind zit.

Organisatie van de opvang:

De kleuters worden opgevangen in de kleuterklassen. De leerlingen van het lager onderwijs worden opgevangen in de eetzaal (en klassen). De uren van de opvang zijn de gebruikelijke uren van de school, van 8.45 tot 15.35

Met deze organisatie trachten we het leren van de kinderen voorop te stellen. We beseffen dat ook dat het niet altijd even gemakkelijk in te passen zal zijn in jouw gezinssituatie. In situaties dat het echt niet anders kan is er de opvang, doch we hopen dat u als ouder(s) tracht de kinderen verder thuis op te vangen zoals jullie dat afgelopen tijd al schitterend gedaan hebben. Dan kunnen wij als school ons richten op het lesgeven en préteachen binnen de door de overheid opgelegde maatregelen.

Om  zicht te krijgen op het aantal kinderen die naar de opvang zullen komen vragen we om in te schrijven door middel van onderstaande link. Het inschrijvingsformulier loopt tot en met woensdag 20 mei,  tot aan het Hemelvaartweekend.

Inschrijven voor zaterdag 9 mei om 12.00 (Belangrijk)

https://forms.gle/PWtetQsnHGcxNtM46
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *