Opstart 15 mei Lindel-Hoeven

Omdat een aantal mensen de mails blijkbaar niet in hun mailbox krijgen of in de spam belanden even de laatste mail hier als bericht.

Beste ouders

Graag brengen we u op de hoogte hoe we de geleidelijke opstart van de lessen in onze school zullen realiseren vanaf 15 mei.

U heeft ongetwijfeld via de media al vernomen dat het geen eenvoudige opdracht is om de opstart van het eerste, tweede en zesde leerjaar te combineren met het afstandsleren van de andere leerjaren én de noodopvang te organiseren.

Met de structuur van onze school en al de vooropgestelde maatregelingen in het achterhoofd zijn we aan het puzzelen gegaan om een organisatie op poten te zetten. Een organisatie rekening houdend met de voorgeschreven veiligheidsmaatregelingen, het organiseren van onderwijs en de noodopvang van kinderen.

We geven nu reeds de grote lijnen van deze organisatie mee. De meer praktische kant zal u later worden meegedeeld. Veel hangt af van het aantal kinderen die naar de noodopvang gaan komen. Meer en meer mensen moeten terug gaan werken en hebben niet altijd de mogelijkheid om zelf in opvang van hun kinderen te voorzien. Onze uiteindelijke organisatie en het zo optimaal mogelijk kunnen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften zal uiteindelijk afhangen van het aantal kinderen die naar de opvang moeten komen.  

Organisatie van de lessen:

Het zesde leerjaar wordt opgesplitst in drie groepen van 12 leerlingen. Deze leerlingen komen twee dagen per week naar school. Eén groep komt op maandag en donderdag, de andere twee groepen komen op dinsdag en vrijdag. De lestijden zijn de reguliere lestijden, van 8.45 tot 15.35. Deze leerlingen blijven verplicht eten en brengen ook hun eigen drank mee.

Het eerste en tweede leerjaar vier volle dagen naar school laten komen is voor onze school organisatorisch onmogelijk om dit met optimale veiligheidsmaatregelen te doen. We kozen er omwille van pedagogische redenen voor om de leerlingen elke dag, uitgezonderd woensdag, een halve dag naar school te laten komen. Het eerste en tweede leerjaar worden opgesplitst in 5 groepen van 10 kinderen. Dat geeft een totaal van 10 groepen. Op maandag- en dinsdagvoormiddag komen er drie groepen van het eerste leerjaar en twee van het tweede leerjaar. In de namiddag komen dan drie groepen van het tweede leerjaar en twee van het eerste leerjaar. De groepen die maandag- en dinsdagvoormiddag komen, zullen op donderdag- en vrijdagnamiddag komen.  Die op maandag en dinsdag in de namiddag komen, komen op donderdag en vrijdag in de voormiddag.
In de voormiddag starten de lessen om 8.30 en eindigen ze om 11.45. De lessen in de namiddag starten om 12.30 en eindigen om 15.45.

Organisatie van de opvang:

De kleuters worden opgevangen in de kleuterklassen van de Parkstraat. De leerlingen van het lager onderwijs worden opgevangen in de klassen in de Kapelstraat. De uren van de opvang zijn de gebruikelijke uren van de school. van 8.45 tot 15.35

Met deze organisatie trachten we het leren van de kinderen voorop te stellen. We beseffen dan ook dat het niet altijd even gemakkelijk in te passen zal zijn in jouw gezinssituatie. In situaties dat het echt niet anders kan is er natuurlijk de opvang, doch we hopen dat u als ouder(s) tracht om de kinderen verder thuis op te vangen zoals jullie dat afgelopen tijd al schitterend gedaan hebben. Dan kunnen wij als school ons richten op het lesgeven en préteachen binnen de door de overheid opgelegde maatregelen.

Om zicht te krijgen op het aantal kinderen die naar de opvang zullen komen vragen we om in te schrijven door middel van onderstaande link. Het inschrijvingsformulier loopt tot en met woensdag 20 mei, dus tot aan het Hemelvaartweekend.

Inschrijven voor zaterdag 9 mei om 12.00 (Belangrijk)

https://forms.gle/PWtetQsnHGcxNtM46
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *