Opstart kleuters en andere leerjaren

Beste ouders

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad vooraleer gisterenavond dan het definitieve verdict is gevallen over de wijze waarop scholen de opstart van de andere klassen moeten organiseren. Vandaag is er dan heel wat overleg gepleegd met het schoolbestuur en basisschool De Linde. Dat laatste omdat we binnen de scholengemeenschap trachten op ongeveer dezelfde manier deze opstart in te vullen.
Deze boodschap geeft het kader van de opstart weer. 


Kleuters

Vanaf dinsdag 2 juni (maandag is een feestdag) mogen de kleuters weer naar school komen. Zij gaan terug naar de klas waarin ze voor de sluiting van de school zaten. De lessen starten om 8.45 zoals dat altijd al het geval was. Om wat spreiding aan de schoolpoort te verkrijgen mogen ze  vanaf 8.30 worden afgezet aan de groene poort (Lindel) of het poortje van de kleuters (Holheide) Ze moeten rechtstreeks naar hun klas. Ook de kleuters van de Hoeven gaan naar hun eigen klas van het Hoevenschooltje. Zorg ervoor dat er voldoende afstand wordt bewaard. Kom aan tussen 8.30 en 8.45, zet uw kleuter af en vertrek dan onmiddellijk. Blijf niet staan. De kleuters blijven de ganse dag binnen hun klasbubbel. Ook op de speelplaats. Omdat tijdens de middag de kleuters niet allemaal gelijktijdig op de speelplaats mogen en op één dag vier keer ouders aan de schoolpoort niet wenselijk is,  blijven al de kleuters die een ganse dag naar de school komen in hun eigen klas eten. Ze brengen dan ook eten en drinken mee naar de school. Hierdoor wordt de middagpauze beperkt tot een half uurtje waarna de activiteiten worden hervat. Het einde van de schooldag is dan voorzien om 14.30.  Een uur vroeger dan normaal.Kleuters die maar een halve dag naar school komen worden om 12.00 opgehaald.Indien je je kind(eren) niet om 14.30  kan komen afhalen, kan het  naar de gemeentelijke kinderopvang.  Dit is echter nog onder voorbehoud. Morgen krijgen we hiervan de bevestiging en  de inschrijvingslink. Mocht het niet via de gemeentelijke opvang kunnen zoeken we zelf voor een oplossing.

Lagere school

In de week van 2 tot en met 5 juni verandert er voor de kinderen van de lagere school niks. De leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar komen naar de lessen zoals dat de voorgaande dagen ook het geval was. Kinderen die geen les hebben en opgevangen moeten worden kunnen nog gebruik maken van de noodopvang in de school.Hiervoor kan ingeschreven worden via deze link  https://forms.gle/CYu6mn68aCd8dmLN7  (alleen voor kinderen van de lagere school die naar de noodopvang moeten komen)
Vanaf maandag 8 juni zullen dan ook al de kinderen van de lagere school naar hun klas mogen komen. We hebben ervoor gekozen om de kinderen vanaf dan zo maximaal mogelijk naar de school te laten komen. Hier wordt dezelfde procedure gehanteerd als bij de kleuters, omdat ook deze leerlingen de hele dag in hun klasbubbel moeten blijven. Al de kinderen blijven ‘s middags eten. De pauze wordt beperkt tot een half uurtje. De lessen eindigen om 14.30. Indien je je kind(eren) niet om 14.30  kan komen afhalen kan het naar de gemeentelijke kinderopvang. Dit is echter nog onder voorbehoud. Morgen geven we hiervan de bevestiging en  de inschrijvingslink. Mocht het niet via de gemeentelijke opvang kunnen zoeken we zelf voor een oplossing.  
Stilaan mogen we al de leerlingen opnieuw op onze school verwachten. Helemaal als vanouds zal het dit schooljaar niet meer worden. We trachten er de laatste weken van het schooljaar nog het beste van te maken waarin het welbevinden van het kind een centrale plaats zal innemen. Verdere details hoort u van ons zo spoedig we ze kunnen geven. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *