Belangrijke data schooljaar 20-21 en openingsuren school tijdens zomervakantie

Data

Op deze pagina https://www.corneliusschool.be/het-schoolteam/belangrijke-dat-schooljaar-2020-2021/ vind je al de belangrijke data voor volgend schooljaar.


Openingsuren tijdens de vakantie

van woensdag 1 juli tot vrijdag 3 juli

van maandag 24 augustus tot en met 31 augustus

telkens van 9.00 tot 12.00

Info einde schooljaar

Beste ouders
Intussen zijn al de kinderen weer gestart in hun klas.Een pittige onderneming maar de moeite om te zien hoe ze genieten van het weerzien van vriendjes en de juf/meester.

Pas gestart en het einde van het schooljaar is alweer in zicht, toch wel echt bijzondere tijden.Bijzondere tijden vragen aanpassingen.Over een aantal aanpassingen willen we jullie via deze mail informeren. De enkele weken die dit schooljaar nog resten willen we ten volle gebruiken om belangrijke inhouden en vaardigheden aan te bieden .
Natuurlijk hoort daar tussendoor al eens een creatieve activiteit of een half uurtje bewegen.Dit om  de focus van de kinderen te bewaken.

Vanuit deze aanpak maakten we ook de volgende afspraken
1. Huiswerk
Deze weken wordt er geen huiswerk meegegeven.Het is voor de kinderen al een hele aanpassing wat ritme betreft  en de lesdagen zijn intensief.
2. Rapport
Op het einde van juni zal er in tegenstelling tot andere jaren geen  rapport worden meegegeven.
Het laatste rapport dateert van maart, net voor de lockdown.
Toen kwam het thuis leren, het in kleine groepen in de klas, en nu nog even samen . 
Zoals al eerder vermeld willen we de schooltijd optimaal besteden aan het lesgeven en ze niet zien als  ” toetsperiode”.Dus geen klassiek rapport. Wel mag u van de juf/meester een aangepast “corona rapport” verwachten waarin  beknopte, belangrijke info wordt doorgeven.
3. Oudercontacten
De oudercontacten die binnen de ” zorgcontacten ” horen zijn intussen georganiseerd of al gepasseerd.
De structurele oudercontacten zoals die anders eind juni plaatsvinden, worden geannuleerd.De laatste oudercontacten dateren eveneens van net voor de lockdown.
Momenteel zien we te weinig gerichte info voor een gesprek.In de periode van thuisonderwijs was tussen u als ouders en de juf/meester al veel contact via, mail, meet….
Mocht u nog met vragen zitten in verband met uw kind kan u de juf/ meester een mailtje sturen.
Zij helpen u dan graag verder telefonisch of in een kort meetmoment.
4. Bezorgdheden gemiste leerstof
We begrijpen volkomen dat er een bezorgdheid leeft over leerinhouden die niet werden gegeven in het huidige schooljaar.Hier willen we even toelichten dat het team begin juli per leerjaar over deze inhouden in gesprek gaat en afspraken maakt.. 
Zodat we hier in september rekening mee kunnen houden.
5. Proclamaties 6de klassers
Deze gaan niet door in de gekende vorm. Het alternatief hebben we nog niet rond maar hierover zal heel snel info volgen.  

Aanwezigheden kleuters

Indien je de mail niet ontvangen hebt, kan je hier je kind(eren) aanmelden voor volgende week.

Opstart lagere school en inschrijven opvang gemeente

Beste Ouders

Maandag 8 juni starten ook de leerlingen van het lager onderwijs die momenteel nog thuis moeten blijven. Dit wil zeggen dat al de leerlingen van de lagere school nu naar de klas mogen komen. En dit voor de gehele week, ook op woensdag. Er zijn weer nieuwe schema’s voor speeltijden en toiletbezoeken. Elke klas is een bubbel en handhygiëne blijft belangrijk.Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste weetjes weer. 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : van 8.45 tot 14.30woensdag : van 8.45 tot 12.20Dit zijn dezelfde uren dan de kleuters.
ParkstraatDe kinderen van het eerste en tweede leerjaar komen op dezelfde manier toe zoals dat nu het geval is. Ze mogen tussen 8.30 en 8.45 toekomen. Ze gaan direct naar de klasOm 14.30 vertrekken de leerlingen per klas.De kleuters worden om 14.25 afgehaald.
KapelstraatDe kinderen komen naar school zoals ze dat voor de stop ook deden. Ze komen aan tussen 8.30 en 8.45. Ze gaan direct naar de klas. Om 14.30 vertrekken de leerlingen per klas met enkele minuten tussen.
BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

– alle kinderen blijven op school eten. Ze brengen eten en drank (geen frisdranken/brikjes) mee.
– zorg dat de kinderen tijdig aanwezig zijn.
– laat de kinderen naar toilet gaan net voor ze naar school komen.
– zorg dat er voldoende ruimte is aan de schoolpoort en houd afstand .
– traktaties meebrengen mag helaas niet.

INSCHRIJVEN NASCHOOLSE OPVANGDe school organiseert vanaf maandag geen opvang meer, niet voor het lager en niet voor de kleuters.Wie zijn kinderen naar de naschoolse opvang wil laten gaan moet volgende procedure volgen:
Opvang vanaf 14.30 tot 15.35

We (de gemeente) vragen aan de ouders die gebruik willen maken van de opvang tussen 14u30 en 15u30 om de kinderen in te schrijven via mail: bko@gemeentepelt.be. Dit steeds vóór zondag 18u. en met duidelijke vermelding welke dagen ze de volgende week moeten komen Het opvanguur tussen 14u30 en 15u30 is gratis.

We vragen de ouders om in de mail aan de opvang volgende zaken te vermelden:

  • Naam en voornaam van elk kind
  • Geboortedatum van elk kind
  • Naam en voornaam van moeder
  • Naam en voornaam van vader
  • Adresgegevens
  • GSM-nummer van beide ouders
  • Welke dagen er gebruik wordt gemaakt van de opvang voor de volgende week

Voor kinderen die niet gekend zijn bij de opvang zal er per kerende een vragenlijst worden bezorgd aan de ouders met de vraag om die ingevuld terug te bezorgen. Dit gaat over belangrijke gegevens die wij moeten weten om het kind op een veilige manier op te vangen. Dit is geheel in het kader van de regelgeving van Kind en Gezin op de buitenschoolse opvang.

Ouders waarvan de kinderen langer dan 15u30 opvang nodig hebben, schrijven deze kinderen bijkomend ook nog in via het systeem I-school. Dit systeem is gekend bij de ouders die regulier gebruik maken van de diensten van de buitenschoolse opvang. De kosten voor de opvang na 15u30 worden gefactureerd tegen de geldende tarieven.