Opstart lagere school en inschrijven opvang gemeente

Beste Ouders

Maandag 8 juni starten ook de leerlingen van het lager onderwijs die momenteel nog thuis moeten blijven. Dit wil zeggen dat al de leerlingen van de lagere school nu naar de klas mogen komen. En dit voor de gehele week, ook op woensdag. Er zijn weer nieuwe schema’s voor speeltijden en toiletbezoeken. Elke klas is een bubbel en handhygiëne blijft belangrijk.Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste weetjes weer. 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : van 8.45 tot 14.30woensdag : van 8.45 tot 12.20Dit zijn dezelfde uren dan de kleuters.
ParkstraatDe kinderen van het eerste en tweede leerjaar komen op dezelfde manier toe zoals dat nu het geval is. Ze mogen tussen 8.30 en 8.45 toekomen. Ze gaan direct naar de klasOm 14.30 vertrekken de leerlingen per klas.De kleuters worden om 14.25 afgehaald.
KapelstraatDe kinderen komen naar school zoals ze dat voor de stop ook deden. Ze komen aan tussen 8.30 en 8.45. Ze gaan direct naar de klas. Om 14.30 vertrekken de leerlingen per klas met enkele minuten tussen.
BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

– alle kinderen blijven op school eten. Ze brengen eten en drank (geen frisdranken/brikjes) mee.
– zorg dat de kinderen tijdig aanwezig zijn.
– laat de kinderen naar toilet gaan net voor ze naar school komen.
– zorg dat er voldoende ruimte is aan de schoolpoort en houd afstand .
– traktaties meebrengen mag helaas niet.

INSCHRIJVEN NASCHOOLSE OPVANGDe school organiseert vanaf maandag geen opvang meer, niet voor het lager en niet voor de kleuters.Wie zijn kinderen naar de naschoolse opvang wil laten gaan moet volgende procedure volgen:
Opvang vanaf 14.30 tot 15.35

We (de gemeente) vragen aan de ouders die gebruik willen maken van de opvang tussen 14u30 en 15u30 om de kinderen in te schrijven via mail: bko@gemeentepelt.be. Dit steeds vóór zondag 18u. en met duidelijke vermelding welke dagen ze de volgende week moeten komen Het opvanguur tussen 14u30 en 15u30 is gratis.

We vragen de ouders om in de mail aan de opvang volgende zaken te vermelden:

  • Naam en voornaam van elk kind
  • Geboortedatum van elk kind
  • Naam en voornaam van moeder
  • Naam en voornaam van vader
  • Adresgegevens
  • GSM-nummer van beide ouders
  • Welke dagen er gebruik wordt gemaakt van de opvang voor de volgende week

Voor kinderen die niet gekend zijn bij de opvang zal er per kerende een vragenlijst worden bezorgd aan de ouders met de vraag om die ingevuld terug te bezorgen. Dit gaat over belangrijke gegevens die wij moeten weten om het kind op een veilige manier op te vangen. Dit is geheel in het kader van de regelgeving van Kind en Gezin op de buitenschoolse opvang.

Ouders waarvan de kinderen langer dan 15u30 opvang nodig hebben, schrijven deze kinderen bijkomend ook nog in via het systeem I-school. Dit systeem is gekend bij de ouders die regulier gebruik maken van de diensten van de buitenschoolse opvang. De kosten voor de opvang na 15u30 worden gefactureerd tegen de geldende tarieven.  

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *