Info einde schooljaar

Beste ouders
Intussen zijn al de kinderen weer gestart in hun klas.Een pittige onderneming maar de moeite om te zien hoe ze genieten van het weerzien van vriendjes en de juf/meester.

Pas gestart en het einde van het schooljaar is alweer in zicht, toch wel echt bijzondere tijden.Bijzondere tijden vragen aanpassingen.Over een aantal aanpassingen willen we jullie via deze mail informeren. De enkele weken die dit schooljaar nog resten willen we ten volle gebruiken om belangrijke inhouden en vaardigheden aan te bieden .
Natuurlijk hoort daar tussendoor al eens een creatieve activiteit of een half uurtje bewegen.Dit om  de focus van de kinderen te bewaken.

Vanuit deze aanpak maakten we ook de volgende afspraken
1. Huiswerk
Deze weken wordt er geen huiswerk meegegeven.Het is voor de kinderen al een hele aanpassing wat ritme betreft  en de lesdagen zijn intensief.
2. Rapport
Op het einde van juni zal er in tegenstelling tot andere jaren geen  rapport worden meegegeven.
Het laatste rapport dateert van maart, net voor de lockdown.
Toen kwam het thuis leren, het in kleine groepen in de klas, en nu nog even samen . 
Zoals al eerder vermeld willen we de schooltijd optimaal besteden aan het lesgeven en ze niet zien als  ” toetsperiode”.Dus geen klassiek rapport. Wel mag u van de juf/meester een aangepast “corona rapport” verwachten waarin  beknopte, belangrijke info wordt doorgeven.
3. Oudercontacten
De oudercontacten die binnen de ” zorgcontacten ” horen zijn intussen georganiseerd of al gepasseerd.
De structurele oudercontacten zoals die anders eind juni plaatsvinden, worden geannuleerd.De laatste oudercontacten dateren eveneens van net voor de lockdown.
Momenteel zien we te weinig gerichte info voor een gesprek.In de periode van thuisonderwijs was tussen u als ouders en de juf/meester al veel contact via, mail, meet….
Mocht u nog met vragen zitten in verband met uw kind kan u de juf/ meester een mailtje sturen.
Zij helpen u dan graag verder telefonisch of in een kort meetmoment.
4. Bezorgdheden gemiste leerstof
We begrijpen volkomen dat er een bezorgdheid leeft over leerinhouden die niet werden gegeven in het huidige schooljaar.Hier willen we even toelichten dat het team begin juli per leerjaar over deze inhouden in gesprek gaat en afspraken maakt.. 
Zodat we hier in september rekening mee kunnen houden.
5. Proclamaties 6de klassers
Deze gaan niet door in de gekende vorm. Het alternatief hebben we nog niet rond maar hierover zal heel snel info volgen.  

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *