Mag je kind naar school komen?

Het is de dag van vandaag niet meer zo duidelijk wat nu de juiste richtlijnen zijn en waar we ons aan moeten houden. Het gezond verstand gebruiken is een belangrijke insteek en dat trachten we in die zin ook te doen. Dat laatste hebben we ook gedaan door aan te geven dat je kind best thuis blijft zolang een ander gezinslid getest wordt en niet geweten is of het resultaat positief of negatief is. Aangezien dat gezinslid toch thuis in quarantaine moet blijven is opvang geen probleem. Afgelopen week is het in die zin al enkele keren voorgekomen dat het gezinslid positief testte waardoor er kort op de bal gespeeld kon worden.
De richtlijnen van de overheid zijn echter minder streng. Men geeft aan dat een kind naar school kan komen zolang er geen resultaat bekend is. In die zin kunnen we dus niet anders dan die regel ook toepassen en kinderen toe te laten naar school te komen. Heb je echter het vermoeden dat de kans reëel is dat het gezinslid positief getest zal worden  wegens een erg nauw contact met een besmet iemand adviseren we toch om uw kind(eren) thuis te houden.

Hieronder vindt u twee documenten die u trapsgewijs proberen duidelijk te maken of uw kind naar school kan of niet.

Obstakelrun (met filmpje)