UPDATE – Sluiting school

Beste ouders

Jammer genoeg moeten we opnieuw contact opnemen om te melden dat de mail van gisteren niet meer van tel is. Naast de lagere scholen gaan nu ook de kleuterscholen dicht.  De situatie is nu zoals vorig schooljaar. De school is dicht, maar we voorzien noodopvang voor zowel de kleuters als de kinderen van de lagere school.

Indien je niet anders kan dan gebruik te maken van deze noodopvang kan je via bijgevoegde link uw kind(eren) inschrijven.

Inschrijven noodopvang

Er is opvang voorzien in Holheide en in de Parkstraat.
De voor- en naschoolse opvang blijft in handen van de gemeente. 

In bijlage vindt u ook een aangepast document ‘sluiting school’ Dit document is geldig voor zowel de kleuterschool als de lagere school.