Opening nieuwe school

Vrijdag 17 september openden we met de leerlingen onze nieuwe school.

Hier wat foto’s.

Zondag 10 oktober opendeurdag van 13.30 tot 17.00.

We gaan verhuizen !

Eindelijk is het zover. Vanaf maandag zullen de leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar verhuizen naar de nieuwe klaslokalen.Een verhuis brengt heel wat veranderingen teweeg. Dat vraagt aanpassingen voor alle betrokken partijen : de kinderen, de leerkrachten en de ouders. Voor de ene is dat geen probleem, voor de andere is dat moeilijker.We zullen het tijd moeten geven om iedereen te laten wennen aan de aanpassingen.

Met deze mail proberen we te duiden wat er allemaal anders zal zijn en hoe de kinderen van de lagere school zich vanaf maandag van en naar de school kunnen begeven. Voor de kleuters blijft alles zoals het is.

In bijlage vinden jullie een schema van de site. Op basis van dit schema schetsen we de situatie.

1.     Fietsenrekken

Er zijn drie plaatsen waar de kinderen hun fiets kwijt kunnen :

–        rechts van de Drossaard (fietsenrek zone D)

–        achter de KSA-lokalen (fietsenrek zone B)

–        op de speelplaats op het einde van het paadje dat van de Lindelsebaan komt waar nu de kinderen van het eerste en tweede leerjaar hun fiets zetten. (Fietsenrek             zone C)

Als ouder bepaal je zelf waar uw kind(eren) het best naar toe fietsen en hun fiets zetten.

2.     ’s Middags en ’s avonds

Na de lessen gaan de leerlingen naar hun fietsenrek en worden ze door de leerkrachten begeleid naar de uitgang. Hier zullen telkens brigadiers staan om te helpen bij het oversteken.

–        De kinderen die hun fiets naast de Drossaerd hebben gestald wandelen met de fiets aan hand, samen met de juf, rond de Drossaerd naar de overstaakplaats in de           Parkstraat kort bij het kruispunt (zie plan).

–        De kinderen die hun fiets achter het lokaal van de KSA hebben gestald worden begeleid tot aan de straat.

–        De kinderen die hun fiets stallen waar nu de fietsen van 1 en 2 staan (zone C) worden naar de Lindelsebaan begeleid en daar over de baan gezet.

Kinderen die te voet naar huis wandelen volgen de rijen van de fietsen. Kinderen die met de auto afgehaald worden gaan mee met de fietsrij richting Parkstraat.

3.     Speelplaats

Er is in het verleden gekozen voor het principe van de brede school. Dit wil zeggen dat zowel de school als de gemeenschap gebruik kan maken van de openbare ruimte die erin dit binnengebied aanwezig is. Rond zone A en zone B staan poorten, rond zone B en D niet. Aanvankelijk stond er ook een omheining gepland rond een stuk van zone B (rechts van de ronde met het plusje). Het is echter ondoenbaar om 270 kinderen te laten spelen in deze afgesloten hokjes. Trouwens ook de voetbalterreintjes (nog niet klaar) liggen buiten deze zone. Daarom werd er besloten om de hokjes weg te laten en de kinderen de ruimte te geven die ze nodig hebben.

De kinderen van het eerste en tweede leerjaar mogen spelen in zone A en zone C. Al de andere kinderen mogen gebruik maken van alle zones. In het gearceerde gedeelte mogen ze niet spelen. Deze zones worden duidelijk afgebakend met grote kegels.

             Er zal zeker voldoende toezicht zijn op deze zones.

4.     Rol van de ouders

Ook als ouder heb je een rol in dit nieuwe gegeven. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat de omschakeling naar de nieuwe infrastructuur vlot verloopt. 

–        Zet uw kinderen steeds af aan de rand van het gebied. De kinderen kunnen dan zelfstandig naar de juiste fietsenrek of speelplaats gaan.

–        Indien u meerdere kinderen komt ophalen zorg dan dat u ze naar hetzelfde afhaalpunt laat komen.

–        Probeer tijdens de schooluren geen gebruik te maken van de doorgang tussen de schoolgebouwen.

            We hopen op een aangename en constructieve samenwerking.