Belangrijke data

Vakantiedagen
Herfstvakantie van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022
Wapenstilstand vrijdag 11 november 2022
Kerstvakantie maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
Krokusvakantie van maandag  20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023
Paasvakantie van maandag 3 april 2022 tot en met maandag 17 april 2023
Hemelvaart donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2022
Pinkstermaandag maandag 29 juni 2023
Zomervakantie vanaf vrijdag 30 juni 2023 vanaf 11.55u
Lokale verlofdagen
Vrijdag 30 september 2022
Dinsdag 6 december 2022
  • Pedagogische studiedagen
  • Woensdag 12 oktober 2022
  • Woensdag 30 november 2022
  • Vrijdag 10 maart 2022
  • Pedagogische studiedagen
  • Woensdag 12 oktober 2022
  • Woensdag 30 november 2022
  • Vrijdag 10 maart 2022
Infoavonden start schooljaar  19.30
Donderdag 1 september

K1A
L1A
L1B

L1C

juf Katrien en juf Dorine
juf Liesbeth V

juf Iris

meester Driek

Maandag 5 september K3A
K3B

K1H
K2H

L2A
L2B

L6a
L6b

K1C
K2C
K3C

Juf Anneleen
Juf Nelle

juf Karen
juf Heidi/Michéle

juf Anneke
juf Annechien

juf Martien
juf Silke/Anouck

juf Hilde
juf Kristel
juf Relinda

Dinsdag 6 september

K1A
K1B

L4A
L4B

L5A
L5B

L2C

juf Katrien / Sonja
juf Dorien / Michéle

juf Anita
juf Liesbeth

juf Geertje / Silke
juf Lydia

juf Elke

Woensdag 7 september

L3C

meester Raf

Donderdag 8  september

K2A
K2B

L3A
L3B

L4C

juf Riet
juf Mieke / juf Michéle

juf Evi / Jasmien
juf Tine

juf Christel / Marion

Dinsdag 13 september

L5C
L6C

Juf Claudia
Juf Katrien