Belangrijke data

Vakantiedagen
Herfstvakantie van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020
Wapenstilstand woensdag 11 november 2020
Kerstvakantie maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021
Krokusvakantie van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021
Paasvakantie van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021
Hemelvaart donderdag 13 mei 2021 en vrijdag 14 mei 2021
Pinkstermaandag maandag 24 mei 2021
Zomervakantie vanaf donderdag 1 juli 2021
Lokale verlofdagen
Maandag 5 oktober 2020
Vrijdag 4 juni 2021
Pedagogische studiedagen
Woensdag 21 oktober 2020
Vrijdag 19 maart 2021
Infoavonden start schooljaar
Dinsdag 1 september

K1A       juf Katrien en juf Mieke
K1AA    juf Nelle
K1B       juf Sonja en juf Dorine
L1A       juf Liesbeth V
L1B       juf Iris

L1C       juf Annchien en juf Marion

Woensdag 2 september

L2A     juf Anneke
L2B     juf Sabine
L4A     juf Anita
L4B     juf Liesbeth

Donderdag 3 september

K3A     juf Riet M
K1H     juf Karen
K2H    juf Heidi
L3A     juf Evi en juf Jasmien
L3B     Juf Tine en juf Silke
L6A     Juf Martien
L6B     Juf Angela

K1C     Juf Hilde
K2C    Juf Kristel
K3C    Juf Relinda

Maandag 7 september

K2A     Juf Riet P
K2B     Juf Anneleen

L4C     Juf Christel en juf Petra

Dinsdag 8 september

L5A     Juf Geertje en juf Paulien (meester Driek)
L5B     Juf Lydia

L2C     Juf Els en juf Elke

Woensdag 9 september

L3C     Meester Raf

Dinsdag 15 september

L5C     Juf Claudia
L6C    Juf Katrien