Werken aan de schooleigen christelijke identiteit

Ons eigen opvoedingsproject

Ouders willen hun kinderen zien opgroeien tot volwaardige gelukkige mensen. Het gezin, de school, de vriendengroep, de media, de parochie en de maatschappij spelen een belangrijke rol in de opvoeding. De school is zeker niet de enige opvoedingsfactor. Toch heeft de school een belangrijke impact op de ontwikkeling van de kinderen die aan haar zijn toevertrouwd.  Doorheen het Eigen Opvoedingsproject (EOP) toont een school haar eigen gelaat. Wij streven de totale ontplooiing van ieder kind na.

De persoon en de boodschap van Christus zijn en blijven de fundamentele inspiratiebron van ons opvoedingsproject en de hoeksteen van ons denken, doen en laten. We beseffen dat we allen zoekende mensen zijn.
Vanuit het geloof dat ieder kind het beeld van God is, stellen we de menselijke persoon centraal in zijn volle waardigheid, uniek en vrij. We hebben respect voor andere godsdiensten, zonder onze eigenheid als christen prijs te geven.
De persoon van het kind staat centraal, terwijl het opgroeit in verbondenheid met zichzelf, de anderen en de wereld. Hierin staat de band met God centraal.
De godsdienstmomenten zijn gelegenheden om te vertellen over Jezus en het christelijke gedachtegoed. Belangrijk is dat kinderen hierbij aanvoelen hoe dit door de leerkracht wordt beleefd.
We zijn solidair en staan ten dienste van anderen in de wereld dichtbij en veraf. We zien het als een permanente uitdaging om kinderen hiervoor gevoelig te maken.
We organiseren geregeld klas-, school- en gezinsvieringen waarop we de kinderen, leerkrachten en ouders uitnodigen om even stil te staan bij het leven.
We maken geregeld tijd voor momenten van rust en ontmoeting. Zo vormen we gemeenschap in verbondenheid en wederzijds respect.
Tijdens het hele schoolgebeuren hechten we veel belang aan waarden als:

 • de eigenheid de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen
 • verbondenheid en solidariteit met anderen
 • gezond optimisme
 • dankbaarheid
 • openheid
 •  respect en zorg voor mens en natuur
 • verwondering
 • genieten
 • vergevingsgezind zijn
 • bezorgd en bekommerd zijn om anderen
 • verdraagzaamheid