Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod

Ons eigen opvoedingsproject

Ouders willen hun kinderen zien opgroeien tot volwaardige gelukkige mensen. Het gezin, de school, de vriendengroep, de media, de parochie en de maatschappij spelen een belangrijke rol in de opvoeding. De school is zeker niet de enige opvoedingsfactor. Toch heeft de school een belangrijke impact op de ontwikkeling van de kinderen die aan haar zijn toevertrouwd.  Doorheen het Eigen Opvoedingsproject (EOP) toont een school haar eigen gelaat. Wij streven de totale ontplooiing van ieder kind na.

We streven als school naar kwalitatief hoogstaand onderwijs. Een school die een stimulerende en motiverende leer- en leefomgeving uitbouwt.
Dit houdt in dat we de kinderen op al deze vlakken tot fundamenteel leren trachten te brengen : nieuwe inzichten, vaardigheden en attitudes ontwikkelen waardoor ze op een bewuste en gezonde manier kunnen omgaan met zichzelf, de anderen en de wereld.
Onze school kiest voor een kwaliteitsvol aanbod. We stemmen daarvoor ons onderwijs af op de ontwikkelingsdoelen/eindtermen en leerplannen (ZILL) van het katholiek basisonderwijs (VVKBaO).

We hebben aandacht voor :

 • de wereld van de taal en communicatie
 • de wereld van de exacte cijfers en objectieve feiten
 • de wereld van het muzische
 • de wereld van de techniek
 • de wereld van het samenleven met anderen
 • de wereld van het verleden en het heden
 • de wereld van het goede
 • de wereld van de uiteindelijke zingeving
 • de wereld van sport en spel
 • de natuur
 • het levensonderhoud (economie)
 • leren leren: kinderen kansen geven om zelf de werkelijkheid te ontdekken, te beheersen en uit te breiden.
 • groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 • stimuleren tot zelfsturing en ondernemingszin.

We vertrekken vanuit de belevings- en leefwereld van de kinderen, die als een totaliteit ervaren wordt, om welbevinden en betrokkenheid te verhogen.