Op 1 september 2017 zijn wij in onze school gestart met het buddyproject.

Alle kinderen van de lagere school worden verdeeld in groepen die elk een kleur en een naam hebben. Aan het hoofd van elke groep staan een aantal chef-buddy ‘s uit het zesde leerjaar. 

Om het groepsgevoel te versterken, worden in de loop van het schooljaar allerlei klasdoorbrekende activiteiten georganiseerd. Foto’s hiervan kan je zien op onze website. 

De bedoeling van het project is om kinderen te stimuleren om te praten over iets wat hen gelukkig/ongelukkig/ vrolijk/ verdrietig/teleurgesteld/.. maakt op school.

De chef-buddy’s worden ondersteund door het buddyteam. Dit zijn een aantal  leerkrachten die de activiteiten uitwerken en de chef-buddy’s met raad en daad bijstaan. 

In  de klassen wordt extra aandacht gegeven aan het verschil tussen ruzie maken, plagen en pesten en we nemen in februari ook actief deel aan de Vlaamse week tegen pesten. 

Wij hopen met dit project nog een stap vooruit te zetten naar een school waarin elk kind zich thuis, vrij en gelukkig voelt. 

In juni 2022 stelden we ons bij het Vlaams Netwerk ‘Kies kleur tegen pesten’ kandidaat om beloond te worden voor ons anti pestbeleid en in juli kregen we het bericht dat ons project de interesse van de jury heeft gewekt en dat we bij de geselecteerden zijn die kans maken op een prijs. Wordt vervolgd!

Het buddyteam: Raf, Ronald, Els, Geertje en Lut