VCLB NOORD-LIMBURG

Missie en opdracht:

Vrij CLB Limburg afdeling Pelt  is verantwoordelijk voor de scholen en leerlingen binnen haar volledige regio.

We willen:

 • voor elke leerling de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken en
 • leerlingen ondersteunen bij het leren, bij het maken van keuzes en bij het uitbouwen van hun
 • alle ouders die het wensen en nodig hebben, helpen zoeken naar een gepaste ondersteuning bij de opvoeding en begeleiding van hun
 • scholen ondersteunen in hun taak om alle leerlingen maximale ontwikkelingskansen te

Hiertoe wordt gewerkt met verschillende teams:

Onthaalteam

 • zijn de eerste contactpersonen voor leerlingen, ouders , scholen en externen
 • onthalen en verhelderen de vraag
 • geven afhankelijk van de vraag zelf advies of verwijzen door naar het begeleidingsteam of externe diensten
 • ondersteunen de school om de schoolinterne zorg te optimaliseren

Begeleidingsteam

 • begeleiden leerlingen en hun ouders
 • brengen ondersteunings- en opvoedingsbehoeften in kaart
 • coördineren individuele zorgtrajecten
 • zetten zich in om ontwikkelingskansen van leerlingen te optimaliseren en de  veiligheid te garanderen bij verontrustende situaties

Preventief medisch team

 • is er voor alle leerlingen
 • voert medische consulten en vaccinaties uit
 • volgt leerlingen met besmettelijke ziekten op en adviseert de school
 • loopt trajecten in het kader van gezondheidszorg

Collectief objectief informeren over onderwijslandschap, studiekeuze en arbeidsmarkt

 • meewerken aan infoavonden

 

Bereikbaarheid:

 • maandag: 30u – 12.00u en 17.00u – 19.00u
 • dinsdag: 8.30u – 12.30u en 13.00u – 17.00u
 • woensdag: 8.30u – 12.30u en 13.00u – 16.00u
 • donderdag: 8.30u – 12.30u en 13.00u – 17.00u
 • vrijdag: 8.30u – 12.30u en 13.00u – 16.00u
 • clbchat.be: ma-di-do: 17.00u – 21.00u en woe: 14.00u – 21.00u

 

Bereikbaarheid tijdens de schoolvakanties schooljaar 2020-2021

 • herfstvakantie
 • Kerstvakantie: 21/12 t.e.m. 23/12
 • krokusvakantie
 • Paasvakantie: 6/04, 15/04 en 16/04
 • zomervakantie: t.e.m. 14/07 en vanaf 16/08

 

Contactpersoon

Caroline Winters

caroline.winters@vrijclblimburg.be                       

Tel: 011 80 59 00