Verkeerspark

Het was een erg leerrijke voormiddag. Na een grondige verkeersles over de verkeersborden en verkeersregels die voor fietsers belangrijk zijn, mochten de leerlingen hun nieuwe kennis omzetten in de praktijk. De strenge, maar rechtvaardige aanpak van de agenten zorgde er voor dat iedereen zich uiteindelijk aan de regels hield en zich  zo een vaardige fietser toonde!

Vegers voor vlinders

Vandaag konden we ons steentje bijdragen aan de mooie natuur! We leerden over het Pijpenstrootje dat onze heide overwoekert zodat de heivlinder en nachtzwaluw dreigen te verdwijnen. Hard werken was het zeker! Het Pijpenstrootje is een hardnekkig onkruid dat zich niet zomaar laat uittrekken. Met een schop en veel brute kracht lukte het wel. Eénmaal uit de grond, moesten de wortels worden schoongemaakt en geknipt.
Tijdens de middag fietsten we naar Holheide. Daar aten we op de picknickbanken op de speelplaats van de school en konden we nog naar het toilet. We speelden nog even op het pleintje voor de school.
In de namiddag maakten we van de wortels een vegertje. Sommigen waren hier zo handig in dat ze al snel klaar waren!
We leerden ook over kinderarbeid, want in sommige landen werken kinderen op deze manier dag in dag uit voor een schamel loon.
Het was opnieuw een leerrijke uitstap waar we van genoten hebben.