Schoolstructuur

Benaming: “Corneliusschool”
Administratieve vestigingsplaats
Parkstraat 15
3900 Pelt
Tel.: 011 641 734
Fax: 011 667 276

Parkstraat 15-19

011 641 734

6 kleuterklassen
1ste t.e.m. 6de leerjaar

Holvenstraat 82

011 642 397

3 kleuterklassen
1ste t.e.m. 6de leerjaar