Inschrijvingsprocedure

Het inschrijvingsbeleid regelt het recht op voorrang bij inschrijving. Jaarlijks bepaalt het schoolbestuur de inschrijvingsperiode én de capaciteit. Ouders die een kind hebben dat in 2022 geboren is (of eerder) en het vanaf volgend schooljaar school willen laten lopen in onze school kunnen best even aandachtig onderstaande tekst lezen. In maart van dit schooljaar start de inschrijvingsprocedure.

Dinsdag 30 januari 2024 is er een infoavond op school.

1. Recht op voorrang bij inschrijving tijdens de voorinschrijvingsperiode

De kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben krijgen recht op voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 29 januari 2024 tot en met vrijdag 9 februari 2024.
Alle ouders krijgen een mail met de vraag om een broer of zus in te schrijven. Deze ouders die een kind willen inschrijven mailen de school terug met volgende gegevens : naam, geboortedatum en -plaats, rijksregisternummer en broer of zus van…
De schooladministratie vult de officiële documenten in en geeft deze mee met broer en zus waarna de ouders de documenten vervolledigen, ondertekenen en terug meegeven of in de brievenbus steken.
Het kind is dan officieel ingeschreven.

Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 19 februari 2024.

LET OP ! Broertjes en zusjes geboren na 1 december 2022 moeten ook ingeschreven worden tijdens de voorrangsperiode, ook al kunnen ze pas naar school op 1 september 2025. Als de inschrijving van een broertje of een zusje met voorrang niet in deze periode gebeurt, vervalt de voorrang! Dit is een wettelijke bepaling voor alle scholen in Vlaanderen.

​2. Na de voorinschrijvingsperiode

Aangezien we werken met een maximumcapaciteit moeten we werken met een aanmeldsysteem. Vanaf 28 februari kan je je kind aanmelden. Dat gebeurt op een website waarvoor je moet inloggen en je kind aanmelden. Dat is nog geen inschrijving. De feitelijke inschrijving gebeurt dan achteraf.

Op de infoavond van dinsdag 30 januari 2024 krijg je hier meer info over.

Kinderen die ingeschreven worden in de Clementiaanschool in Holheide moeten NIET aangemeld worden. Je kan hiervoor vanaf 1 februari 2023 gewoon inschrijven.

3. Aantal plaatsen

Voor geboortejaar 2021 zijn er volgend aantal plaatsen voorzien.

Lindel (Parkstraat) 48 kleuters
Holheide (Holvenstraat) 25 kleuters
Maximumcapaciteit kleuteronderwijs schooljaar 2024-2025

Tussen haakjes de beschikbare plaatsen.

Situatie 26 januari 2024
Geboortejaar20222021202020192018
Lindel0 (48)35 (13)45 (3)36 (12)48(0)
Holheide 13 171312
Maximumcapaciteit lagere school schooljaar 2024-2025
Leerjaar1ste2de3de4de5de6de
Parkstraat50(0)51(0)48 (0)32(16)42 (6)43 (5)
Holvenstraat251715202220

Instapdata schooljaar 2024 – 2025

De kinderen moeten 2,5 zijn op de dag dat ze starten.

Wanneer uw kind ingeschreven is in onze school willen jullie zeker ons klasje eens van dichtbij bekijken?
Zijn jullie benieuwd naar de juf?
Leren jullie Jules graag kennen?
Kom dan zeker eens langs op één van de onderstaande data en maak een praatje met de juf en/of de directie.
Zij leggen alles met plezier uit.

Kinderen geboren t.e.m.Stappen ten vroegste in na …dus vanaf …Kijkmoment in de klas.
2 maart 2022de zomervakantiemaandag 2 september 2024
4 mei 2022de herfstvakantiemaandag 4 november 2024
6 juli 2022de kerstvakantiemaandag 6 januari 2025
3 augustus 2022de teldagmaandag 3 februari 2025
10 september 2022de krokusvakantiemaandag 10 maart 2025
22 oktober 2022de paasvakantieDinsdag 22 april 2025
2 december 2022Hemelvaartmaandag 2 juni 2025