Inschrijvingsprocedure

Het inschrijvingsbeleid regelt het recht op voorrang bij inschrijving. Jaarlijks bepaalt het schoolbestuur de inschrijvingsperiode én de capaciteit. Ouders die een kind hebben dat in 2020 geboren is (of eerder) en het vanaf volgend schooljaar school willen laten lopen in onze school kunnen best even aandachtig onderstaande tekst lezen. In maart van dit schooljaar start de inschrijvingsprocedure.

Dinsdag 22 februari om 20.00 is er een infoavond. (online of op school)

1. Recht op voorrang bij inschrijving tijdens de voorinschrijvingsperiode

De kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben krijgen recht op voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 7 maart 2022 tot en met vrijdag 18 maart 2022.
Alle ouders krijgen een mail met de vraag om een broer of zus in te schrijven. Deze ouders die een kind willen inschrijven mailen de school terug met volgende gegevens : naam, geboortedatum en -plaats, rijksregisternummer en broer of zus van…
De schooladministratie vult de officiële documenten in en geeft deze mee met broer en zus waarna de ouders de documenten vervolledigen, ondertekenen en terug meegeven of in de brievenbus steken.
Het kind is dan officieel ingeschreven.

Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 21 maart 2022.

LET OP ! Broertjes en zusjes geboren na 29 november 2019 moeten ook ingeschreven worden tijdens de voorrangsperiode, ook al kunnen ze pas naar school op 1 september 2022. Als de inschrijving van een broertje of een zusje met voorrang niet in deze periode gebeurt, vervalt de voorrang! Dit is een wettelijke bepaling voor alle scholen in Vlaanderen.

​2. Na de voorinschrijvingsperiode

Vanaf maandag 28 maart 2022 om 16.00 uur  kunnen de andere kinderen ingeschreven worden zo lang er plaatsen beschikbaar zijn. Wie geen plaats meer heeft, kan kiezen voor een plaats op de wachtlijst. Voor deze inschrijvingen kan je geen afspraak maken.

3. Aantal plaatsen

Voor geboortejaar 2020 zijn er volgend aantal plaatsen voorzien.

Lindel (Parkstraat) 36 kleuters
Hoeven (Tielenstraat) 12 kleuters
Holheide (Holvenstraat) 24 kleuters
Maximumcapaciteit kleuteronderwijs schooljaar 2022-2023

Tussen haakjes de beschikbare plaatsen.

Situatie 1 april 2022
Geboortejaar2020201920182017
Lindel36 (0)24 (11)36 (0)36 (0)
Hoeven10 (4212 (0)12 (0)12 (0)
Holheide11 (14)8 (16)10 (14)23 (1)
Maximumcapaciteit lagere school schooljaar 2022-2023
Leerjaar1ste2de3de4de5de6de
Parkstraat459(0)32(17)39 (9)45(3)49 (0)48 (0)
Holvenstraat11 (13)17 (7)21 (3)17 (7)13 (11)15 (9)

Instapdata schooljaar 2021 – 2022

De kinderen moeten 2,5 zijn op de dag dat ze starten.

Wanneer uw kind ingeschreven is in onze school willen jullie zeker ons klasje eens van dichtbij bekijken?
Zijn jullie benieuwd naar de juf?
Leren jullie Jules graag kennen?
Kom dan zeker eens langs op één van de onderstaande data en maak een praatje met de juf en/of de directie.
Zij leggen alles met plezier uit.

Kinderen geboren t.e.m.Stappen ten vroegste in na …dus vanaf …Kijkmoment in de klas.
1 maart 2019de zomervakantiewoensdag 1 september 2021
8 mei 2019de herfstvakantiemaandag 8 november 2021Holheide
Dinsdag 26 oktober

Lindel
Donderdag 28 oktober

10 juli 2019de kerstvakantiemaandag 10 januari 2022
Holheide 21 december
Hoeven 22 december
Lindel 23 december
1 augustus 2019de teldagdinsdag 1 februari 2022
Holheide 21 december
Hoeven 22 december
Lindel 23 december
7 september 2019de krokusvakantiemaandag 7 maart 2022
Holheide 21 december
Hoeven 22 december
Lindel 23 december
19 oktober 2019de paasvakantieDinsdag 19 april 2022Holheide 22 maart
Lindel 24 maart
Hoeven 26 maart
30 november 2019Hemelvaartmaandag 30 mei 2022
Holheide 22 maart
Lindel 24 maart
Hoeven 26 maart