Inschrijvingsprocedure

Het inschrijvingsbeleid regelt het recht op voorrang bij inschrijving. Jaarlijks bepaalt het schoolbestuur de inschrijvingsperiode én de capaciteit. Ouders die een kind hebben dat in 2018 geboren is (of eerder) en het vanaf volgend schooljaar school willen laten lopen in onze school kunnen best even aandachtig onderstaande tekst lezen. Binnenkort start immers de inschrijvingsprocedure.

1. Recht op voorrang bij inschrijving tijdens de voorinschrijvingsperiode

De kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben krijgen recht op voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 2 maart 2020 tot en met vrijdag 13 maart 2020.
Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 16 maart 2019.
Inschrijven kan na telefonische afspraak met de directie van de school.

LET OP ! Broertjes en zusjes geboren na 17 november 2018 moeten ook ingeschreven worden tijdens de voorrangsperiode, ook al kunnen ze pas naar school op 1 september 2021. Als de inschrijving van een broertje of een zusje met voorrang niet in deze periode gebeurt, vervalt de voorrang! Dit is een wettelijke bepaling voor alle scholen in Vlaanderen.

​2. Na de voorinschrijvingsperiode

Vanaf maandag 23 maart 2020 om 8.00 uur  kunnen de andere kinderen ingeschreven worden zo lang er plaatsen beschikbaar zijn. Wie geen plaats meer heeft, kan kiezen voor een plaats op de wachtlijst. Voor deze inschrijvingen kan je geen afspraak maken.

3. Aantal plaatsen

Voor geboortejaar 2018 zijn er volgend aantal plaatsen voorzien.

Lindel (Parkstraat) 36 kleuters
Hoeven (Tielenstraat) 12 kleuters
Holheide (Holvenstraat) 24 kleuters
Maximumcapaciteit kleuteronderwijs schooljaar 2020-2021

Tussen haakjes de beschikbare plaatsen.

Situatie 24 september 2020
Geboortejaar2018201720162015
Lindel36 (0)36 (0)35 (1)21 (14
Hoeven12 (0)12 (0)12 (0)10 (3)
Holheide6 (18)23 (1)16 (8)15 (9)
Maximumcapaciteit lagere school schooljaar 2020-2021
Leerjaar1ste2de3de4de5de6de
Parkstraat42 (6)47 (1)
Kapelstraat48 (0)48 (0)45 (3)40 (8)
Holvenstraat21 (3)19 (5)16 (8)18 (6)13 (11)15 (9)

Instapdata schooljaar 2020 – 2021

De kinderen moeten 2,5 zijn op de dag dat ze starten.

Wanneer uw kind ingeschreven is in onze school willen jullie zeker ons klasje eens van dichtbij bekijken?
Zijn jullie benieuwd naar de juf?
Leren jullie Jules graag kennen?
Kom dan zeker eens langs op één van de onderstaande data en maak een praatje met de juf en/of de directie.
Zij leggen alles met plezier uit.

Kinderen geboren t.e.m.Stappen ten vroegste in na …dus vanaf …Kijkmoment in de klas.
1 maart 2018de zomervakantiedinsdag 1 september 2020
9 mei 2018de herfstvakantiemaandag 9 november 2020Dinsdag 27 oktober om 16.00 tot 16.30
4 juli 2018de kerstvakantiemaandag 4 januari 2021dinsdag 15 december om 16.00 tot 16.30
1 augustus 2018de teldagmaandag 1 februari 2021
dinsdag 15 december om 16.00 tot 16.30
22 augustus 2018de krokusvakantiemaandag 22 februari 2021
dinsdag 15 december om 16.00 tot 16.30
19 oktober 2018de paasvakantiemaandag 19 april 2021
dinsdag 30 maart om 16.00 tot 16.30
17 november 2018Hemelvaartmaandag 17 mei 2021
dinsdag 30 maart om 16.00 tot 16.30