Inschrijvingsprocedure

Het inschrijvingsbeleid regelt het recht op voorrang bij inschrijving. Jaarlijks bepaalt het schoolbestuur de inschrijvingsperiode én de capaciteit. Ouders die een kind hebben dat in 2018 geboren is (of eerder) en het vanaf volgend schooljaar school willen laten lopen in onze school kunnen best even aandachtig onderstaande tekst lezen. Binnenkort start immers de inschrijvingsprocedure.

1. Recht op voorrang bij inschrijving tijdens de voorinschrijvingsperiode

De kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben krijgen recht op voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 2 maart 2020 tot en met vrijdag 13 maart 2020.
Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 16 maart 2019.
Inschrijven kan na telefonische afspraak met de directie van de school.

LET OP ! Broertjes en zusjes geboren na 17 november 2018 moeten ook ingeschreven worden tijdens de voorrangsperiode, ook al kunnen ze pas naar school op 1 september 2021. Als de inschrijving van een broertje of een zusje met voorrang niet in deze periode gebeurt, vervalt de voorrang! Dit is een wettelijke bepaling voor alle scholen in Vlaanderen.

​2. Na de voorinschrijvingsperiode

Vanaf maandag 23 maart 2020 om 8.00 uur  kunnen de andere kinderen ingeschreven worden zo lang er plaatsen beschikbaar zijn. Wie geen plaats meer heeft, kan kiezen voor een plaats op de wachtlijst. Voor deze inschrijvingen kan je geen afspraak maken.

3. Aantal plaatsen

Voor geboortejaar 2018 zijn er volgend aantal plaatsen voorzien.

Lindel (Parkstraat) 36 kleuters
Hoeven (Tielenstraat) 12 kleuters
Holheide (Holvenstraat) 25 kleuters

Maximumcapaciteit kleuteronderwijs schooljaar 2019-2020

Tussen haakjes de beschikbare plaatsen.

Situatie 9 december 2019
Geboortejaar2017201620152014
Lindel36 (0)36 (0)35 (14)34 (1)
Hoeven12 (0)12 (0)13 (3)13 (3)
Holheide25 (3)25 (10)25 (10)25 (5)
Maximumcapaciteit lagere school schooljaar 2019-2020
Leerjaar1ste2de3de4de5de6de
Parkstraat48 (0)48 (0)
Kapelstraat48 (1)48 (2)48 (5)48 (12)
Holvenstraat25 (5)25 (6)25 (6)25 (11)25 (6)25 (11)

Instapdata schooljaar 2019 – 2020

De kinderen moeten 2,5 zijn op de dag dat ze starten

Kinderen geboren t.e.m.Stappen ten vroegste in na …dus vanaf …
2 maart 2017de zomervakantiemaandag 2 september 2019
4 mei 2017de herfstvakantiemaandag 4 november 2019
6 juli 2017de kerstvakantiemaandag 6 januari 2020
3 augustus 2017de teldagmaandag 3 februari 2020
2 september 2017de krokusvakantiemaandag 2 maart 2020
20 oktober 2017de paasvakantiemaandag 20 april 2020
25 november 2017Hemelvaartmaandag 25 mei 2020