Inschrijvingsprocedure

Het inschrijvingsbeleid regelt het recht op voorrang bij inschrijving. Jaarlijks bepaalt het schoolbestuur de inschrijvingsperiode én de capaciteit. Ouders die een kind hebben dat in 2021 geboren is (of eerder) en het vanaf volgend schooljaar school willen laten lopen in onze school kunnen best even aandachtig onderstaande tekst lezen. In maart van dit schooljaar start de inschrijvingsprocedure.

Donderdag 16 februari om 19.30 is er een infoavond op school.

1. Recht op voorrang bij inschrijving tijdens de voorinschrijvingsperiode

De kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben krijgen recht op voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ingeschreven worden vanaf woensdag 1  februari 2023 tot en met vrijdag 10 februari 2023.
Alle ouders krijgen een mail met de vraag om een broer of zus in te schrijven. Deze ouders die een kind willen inschrijven mailen de school terug met volgende gegevens : naam, geboortedatum en -plaats, rijksregisternummer en broer of zus van…
De schooladministratie vult de officiële documenten in en geeft deze mee met broer en zus waarna de ouders de documenten vervolledigen, ondertekenen en terug meegeven of in de brievenbus steken.
Het kind is dan officieel ingeschreven.

Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 13 februari 2023.

LET OP ! Broertjes en zusjes geboren na 13 november 2021 moeten ook ingeschreven worden tijdens de voorrangsperiode, ook al kunnen ze pas naar school op 1 september 2024. Als de inschrijving van een broertje of een zusje met voorrang niet in deze periode gebeurt, vervalt de voorrang! Dit is een wettelijke bepaling voor alle scholen in Vlaanderen.

​2. Na de voorinschrijvingsperiode

Aangezien we werken met een maximumcapaciteit moeten we werken met een aanmeldsysteem. Vanaf 28 februari kan je je kind aanmelden. Dat gebeurt op een website waarvoor je moet inloggen en je kind aanmelden. Dat is nog geen inschrijving. De feitelijke inschrijving gebeurt dan achteraf.

Op de infoavond van 16 februari 2023 krijg je hier meer info over.

Kinderen die ingeschreven worden in de Clementiaanschool in Holheide moeten NIET aangemeld worden. Je kan hiervoor vanaf 1 februari 2023 gewoon inschrijven.

3. Aantal plaatsen

Voor geboortejaar 2021 zijn er volgend aantal plaatsen voorzien.

Lindel (Parkstraat) 48 kleuters
Holheide (Holvenstraat) 25 kleuters
Maximumcapaciteit kleuteronderwijs schooljaar 2023-2024

Tussen haakjes de beschikbare plaatsen.

Situatie 1 april 2022
Geboortejaar2021202020192018
Lindel
38 (10)
48 (0)37 (11)48 (0)
Holheide5 8 1023
Maximumcapaciteit lagere school schooljaar 2023-2024
Leerjaar1ste2de3de4de5de6de
Parkstraat50(0)48(0)31 (17)42(6)43 (5)49 (0)
Holvenstraat2513 18 231714

Instapdata schooljaar 2023 – 2024

De kinderen moeten 2,5 zijn op de dag dat ze starten.

Wanneer uw kind ingeschreven is in onze school willen jullie zeker ons klasje eens van dichtbij bekijken?
Zijn jullie benieuwd naar de juf?
Leren jullie Jules graag kennen?
Kom dan zeker eens langs op één van de onderstaande data en maak een praatje met de juf en/of de directie.
Zij leggen alles met plezier uit.

Kinderen geboren t.e.m.Stappen ten vroegste in na …dus vanaf …Kijkmoment in de klas.
1 maart 2021de zomervakantievrijdag 1 september 2023
6 mei 2021de herfstvakantiemaandag 6 november 2023
8 juli 2021de kerstvakantiemaandag 8 januari 2024
1 augustus 2021de teldagdonderdag 1 februari 2024
19 augustus 2021de krokusvakantiemaandag 19 februari 2024
15 oktober 2021de paasvakantieMaandag 15 april 2024
13 november 2021Hemelvaartmaandag 13 mei 2024