Inschrijvingsprocedure

Het inschrijvingsbeleid regelt het recht op voorrang bij inschrijving. Jaarlijks bepaalt het schoolbestuur de inschrijvingsperiode én de capaciteit. Ouders die een kind hebben dat in 2019 geboren is (of eerder) en het vanaf volgend schooljaar school willen laten lopen in onze school kunnen best even aandachtig onderstaande tekst lezen. Binnenkort start immers de inschrijvingsprocedure.

1. Recht op voorrang bij inschrijving tijdens de voorinschrijvingsperiode

De kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben krijgen recht op voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 1 maart 2021 tot en met vrijdag 12 maart 2021.
Alle ouders krijgen een mail met de vraag om een broer of zus in te schrijven. Deze ouders die een kind willen inschrijven mailen de school terug met volgende gegevens : naam, geboortedatum en -plaats, rijksregisternummer en broer of zus van…
De schooladministratie vult de officiële documenten in en geeft deze mee met broer en zus waarna de ouders de documenten vervolledigen, ondertekenen en terug meegeven of in de brievenbus steken.
Het kind is dan officieel ingeschreven.

Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 15 maart 2021.

LET OP ! Broertjes en zusjes geboren na 29 november 2019 moeten ook ingeschreven worden tijdens de voorrangsperiode, ook al kunnen ze pas naar school op 1 september 2022. Als de inschrijving van een broertje of een zusje met voorrang niet in deze periode gebeurt, vervalt de voorrang! Dit is een wettelijke bepaling voor alle scholen in Vlaanderen.

​2. Na de voorinschrijvingsperiode

Vanaf maandag 22 maart 2021 om 16.00 uur  kunnen de andere kinderen ingeschreven worden zo lang er plaatsen beschikbaar zijn. Wie geen plaats meer heeft, kan kiezen voor een plaats op de wachtlijst. Voor deze inschrijvingen kan je geen afspraak maken.

3. Aantal plaatsen

Voor geboortejaar 2019 zijn er volgend aantal plaatsen voorzien.

Lindel (Parkstraat) 36 kleuters
Hoeven (Tielenstraat) 12 kleuters
Holheide (Holvenstraat) 24 kleuters
Maximumcapaciteit kleuteronderwijs schooljaar 2020-2021

Tussen haakjes de beschikbare plaatsen.

Situatie 13 januari 2021
Geboortejaar2019201820172016
Lindel23 (13)36 (0)36 (0)33 (3)
Hoeven11 (1)12 (0)12 (0)11 (1)
Holheide7 (17)10 (14)25 (2)15 (9)
Maximumcapaciteit lagere school schooljaar 2020-2021
Leerjaar1ste2de3de4de5de6de
Parkstraat35 (13)41 (7)
Kapelstraat46 (2)48 (0)48 (0)44 (4)
Holvenstraat17 (7)21 (3)20 (4)16 (8)17 (7)11 (13)

Instapdata schooljaar 2020 – 2021

De kinderen moeten 2,5 zijn op de dag dat ze starten.

Wanneer uw kind ingeschreven is in onze school willen jullie zeker ons klasje eens van dichtbij bekijken?
Zijn jullie benieuwd naar de juf?
Leren jullie Jules graag kennen?
Kom dan zeker eens langs op één van de onderstaande data en maak een praatje met de juf en/of de directie.
Zij leggen alles met plezier uit.

Kinderen geboren t.e.m.Stappen ten vroegste in na …dus vanaf …Kijkmoment in de klas.
1 maart 2018de zomervakantiedinsdag 1 september 2020
9 mei 2018de herfstvakantiemaandag 9 november 2020Dinsdag 27 oktober om 16.00 tot 16.30
4 juli 2018de kerstvakantiemaandag 4 januari 2021dinsdag 15 december om 16.00 tot 16.30
1 augustus 2018de teldagmaandag 1 februari 2021
dinsdag 15 december om 16.00 tot 16.30
22 augustus 2018de krokusvakantiemaandag 22 februari 2021
dinsdag 15 december om 16.00 tot 16.30
19 oktober 2018de paasvakantiemaandag 19 april 2021
dinsdag 30 maart om 16.00 tot 16.30
17 november 2018Hemelvaartmaandag 17 mei 2021
dinsdag 30 maart om 16.00 tot 16.30