Medicatie op school

Voor de veiligheid en de gezondheid van uw kind willen we allereerst stellen dat
een ziek kind niet thuis hoort in de school.

Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet innemen, bv. omdat de antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat er dagelijks een pilletjes voor ADHD, diabetes,… genomen moet worden, enz…

Leraren zijn echter geen artsen. Ze mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen.
Dan zijn we volgens de wet strafbaar.

Daarom vragen we u een aantal regels te volgen:

  • De school aanvaardt enkel medicijnen met een medicijnattest, ondertekend door de ouders en de arts.
  • Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe. Ook niet bij uitzondering.
  • Geef de medicijnen in de originele verpakking en met een volledig ingevuld in ondertekend attest rechtstreeks af aan de leerkracht of de school. Dus niet via de boekentas of het kind.

Wij beseffen dat dit een extra inspanning van u vraagt, maar de wetgever verplicht ons deze maatregelen te nemen.
Het komt alleszins de veiligheid van uw kind ten goede en zo worden misverstanden vermeden.

Hier vindt u het document dat ingevuld dient te worden door uzelf en de arts.
U kan dit document downloaden en afdrukken.