Secretariaat en ondersteuning voor Corneliusschool en Clementiaanschool

Het secretariaat staat in voor de volledige ondersteuning van het administratief pakket: leerlingenadministratie, personeelsadministratie en de financiële administratie.

Carine Vandael (wordt momenteel vervangen door Anja Creemers)

Carine Vandael (wordt momenteel vervangen door Anja Creemers)

Leerlingen- en personeelsadministratie
Caroline Vanderstraeten

Caroline Vanderstraeten

Financiële administratie

Ronald Dirkx

Ronald Dirkx

Veiligheidscoördinator
Emilienne Geurts

Emilienne Geurts

ICT