Verkeersafspraken

Beste ouders,

aan het begin van een nieuw schooljaar is het altijd weer even wennen aan de afspraken die gemaakt zijn om het brengen en afhalen van de kinderen zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Om het één en ander te verduidelijken zetten we de afspraken, per vestiging, nog eens op een rijtje :

kleuters, 1ste – 2de leerjaar

 • Wanneer de kleuters eenmaal op de speelplaats zijn mogen ze niet meer teruglopen naar mama of papa om hun boekentas te gaan halen.

 • Voor de poorten zijn twee witte lijnen getrokken. Het is de bedoeling dat er niemand tussen deze lijnen staat. Anders wordt de poort geblokkeerd en kunnen de kinderen amper de speelplaats op geraken.

 • De kleuters zetten hun fiets onder het afdak. De lln van het lager gaan met de fiets aan de hand over de speelplaats via het paadje naast de turnzaal naar de speelplaats achteraan.

Wanneer de kinderen naar huis gaan :

 • vertrekken de fietsers van het lager gezamenlijk vanaf de fietsenrek achteraan de speelplaats via het paadje naar de speelplaats vooraan en gaan via de blauwe poort naar buiten.

 • vertrekken de kleuters en leerlingen van het lager die te voet zijn via de blauwe poort.

 • vertrekken de kinderen die de Lindelsebaan moeten over steken via de rode poort. (er is ’s middags geen begeleiding)

Let op !
De kinderen mogen niet gebracht of afgehaald worden via de achterdeur of via de zijingang van de school.

– De fietsers vertrekken via de poort aan de Lindelsebaan of deze aan de Kapelstraat.

– De leerlingen die te voet zijn vertrekken via de kleine poort naast de elektriciteitscabine of via de kleine poort tegenover de KSA-lokalen.

– Kinderen die naar hun ouders gaan die in de Parkstraat wachten doen dit te voet via de Lindelsebaan en het kleine pad dat aan de turnzaal uit komt. Indien ze met de fiets zijn rijden ze buiten via de grote poort aan de Kapelstraat en draaien dan rechts de Parkstraat in.

Nog uit te werken!

Beste,
Via deze richtlijnen en plattegrond willen we iedereen informeren over de verkeersafspraken rondom de Clementiaanschool. Voor de veiligheid van de kinderen vragen we dat iedereen deze afspraken volgt.

Begin van de school:

 • Als ouder kies je zelf de parking/poort.
 • Alle fietsers, ook de kleuters, komen binnen via de grote poort. Op woensdag, tijdens de wieltjesdag, kunnen de kleuters die hun fietsje in de koffer hebben zitten wel via de kleine poort binnen; ze plaatsen hun fietsje op de kleuterspeelplaats.
 • Fietsende kleuters plaatsen de fiets onder het afdakje rechts na de grote poort.
 • Ouders die hun kleuters naar de klas begeleiden doen dit pas na de 1ste bel.
 • Voetgangers en fietsers van de lagere school komende vanuit de richting Napoleonweg volgen het voetpad of de weg voor de zaal door en betreden de school via de grote poort. Dit om onnodige drukte op de parking te vermijden.
 • Kiss & Ride aan de grote poort kan, als het gebeurt zoals het hoort.
 • Kiss & Ride aan de kleine poort wordt afgeraden.
 • Volg best de veilige routes beschreven op de schoolbereikbaarheidskaart van de gemeente.

Einde van de school:

 • Bij de 1ste bel worden ALLE kleuters afgehaald op de kleuterspeelplaats. Je kan de speelplaats verlaten door de poort naar keuze. Eventueel wachten op een kind van de lagere school doe je buiten de poort.
 • Kinderen van de lagere school die via de grote poort de school verlaten, wachten achter de gele lijn op de leerkracht.
 • Alle fietsers verlaten de school via de grote poort.
 • Kinderen van de lagere school die afgehaald worden op de parking achter de zaal, verlaten de speelplaats via de kleine poort.
 • Fietsers die via de Holvenstraat richting Napoleonweg fietsen volgen de verkeersbrigadiers.
 • Kinderen die door uitzonderlijke omstandigheden iets te laattijdig worden afgehaald, wachten in de afgetekende zones.

Auto’s parkeren :

 • Gebruik de parkings achter/opzij/voor de parochiezaal en aan de kerk.
 • Liefst niet parkeren op het plekje in het verlengde van de oversteekplaats aan de Zonnedauwlaan.
 • Niet parkeren aan weerszijden over de gehele lengte van de verkeersdrempel aan de grote poort.
 • Best overal je auto parkeren met de neus in vertrekrichting.
 • De parkeerplaatsen tegen de kleuterklassen (= wacht- en babbelzone) en chirolokalen niet gebruiken. Dit om een veilige, overzichtelijke doorsteek tussen chiro en parochiezaal te vrijwaren.
 • Stapvoets rijden.

Met dit ‘spreidingsplan’ hopen we een veilig antwoord te bieden op de steeds toenemende drukte aan de schoolpoort.

LET OP!

Parkeren op het grasveld en op de stoep is verboden. De politie of stadswacht zal controleren. Een controleactie voor en door de kinderen behoort ook tot de mogelijkheid.

We raden alle kinderen aan om een fluohesje en fietshelm te dragen!

Geef deze info door aan iedereen die uw kind komt brengen/ophalen!!

Leerkrachten en directie

Voor de veiligheid van de kinderen is het best dat ze fluohesje dragen.
Ook een fietshelm verhoogt de veiligheid.

Op woensdag is het wieltjesdag.

 • Voor de kleuters loopt deze tot aan de herfstvakantie en wordt deze hervat na de paasvakantie.
 • Voor het lager het hele schooljaar.