Overlijden juf Angela

Met veel spijt in ons hart moeten we melden dat juf Angela van ons is heengegaan.

Ze heeft hard gevochten tegen haar ziekte, maar uiteindelijk de strijd toch moeten opgeven.

We leven als school heel erg mee en onze gedachten gaan naar haar gezin en familie.

Schoolfeest

Zaterdag 15 juni schoolfeest Lindel-Hoeven vanaf 14.00

Zaterdag 22 juni schoolfeest Holheide vanaf 14.00