UPDATE – Sluiting school

Beste ouders

Jammer genoeg moeten we opnieuw contact opnemen om te melden dat de mail van gisteren niet meer van tel is. Naast de lagere scholen gaan nu ook de kleuterscholen dicht.  De situatie is nu zoals vorig schooljaar. De school is dicht, maar we voorzien noodopvang voor zowel de kleuters als de kinderen van de lagere school.

Indien je niet anders kan dan gebruik te maken van deze noodopvang kan je via bijgevoegde link uw kind(eren) inschrijven.

Inschrijven noodopvang

Er is opvang voorzien in Holheide en in de Parkstraat.
De voor- en naschoolse opvang blijft in handen van de gemeente. 

In bijlage vindt u ook een aangepast document ‘sluiting school’ Dit document is geldig voor zowel de kleuterschool als de lagere school.

UPDATE – UPDATE !!! AANMELDEN SCHOOLJAAR 2021-2022

Inschrijven nieuwe leerlingen (geen broer of zus in de school en geboren in 2019 of vroeger)

In maart starten opnieuw de inschrijvingen voor het volgende schooljaar. Ouders die een kind hebben dat geboren is in 2019 kunnen best bijgevoegd document aandachtig lezen.

Wie zijn kind wil aanmelden om in te schrijven vult volgend document in : KLIK HIER OM AAN TE MELDEN


De inschrijvingen van maandag 22 maart kunnen NIET doorgaan zoals dat voorzien was. Dit omwille van de nieuwe maatregelingen.
Alle mensen die zich hierboven ingeschreven hebben worden gecontacteerd en krijgen de officiële documenten doorgestuurd. Ze ondertekenen deze en steken die in de brievenbus van de school. Alle kinderen die momenteel aangemeld zijn worden na het indienen van de ondertekende documenten ook als officieel ingeschreven beschouwd.

Pyjamadag van Bednet

Vrijdag 12 maart stond in het teken van de pyjamadag van Bednet. Heel wat kinderen van onze school kwamen dan ook in hun mooiste pyjama naar de klas.
In de klas werd er stil gestaan bij datgene wat Bednet kan betekenen voor ernstig zieke kinderen. Ook Sam mocht haar verhaal doen. Ze had op voorhand een PPT-presentatie in elkaar gebokst dat getoond werd in alle klassen. Het maakte indruk op de kinderen. Maar ze duimen allemaal dat ze snel terug beter mag worden.

Enkele foto’s van de dag….

Carnaval 2021

Enkele beelden uit een klas waar ze aan het genieten zijn van de traktatie van de oudervereniging.

Soep in de klas

Tijdens de advent werkten de kinderen van de Corneliusschool aan het project van Welzijnszorg. Daarom werd de actie ‘Soep in de klas’ op touw gezet. De kinderen konden in de klas een tas soep eten. De actie bracht € 925 op. Een mooi bedrag, waarvoor hartelijk dank. Het geld werd geschonken aan de Sint-Vincentiusvereniging uit Pelt. Deze vereniging gaat het geld gebruiken om tijdens de komende maanden vers fruit aan te bieden aan gezinnen die het moeilijk hebben.

Naar het secundair onderwijs!

De leerlingen van het zesde leerjaar moeten binnenkort de keuze maken naar welke secundaire school ze overstappen. Dat is geen eenvoudige keuze. In coronatijden zit een bezoekje aan de school er niet onmiddellijk in. Daarom heeft het CLB, samen met de secundaire scholen, een website ontwikkeld waarin alles wordt verzameld.

www.wegwijsinhetsecundaironderwijs.be (website actief vanaf 11 januari 2021)

Toetsenborden genoeg, bureaublad-onderleggers nog niet

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de toetsenborden die massaal binnen gebracht werden. We hebben er momenteel ruim voldoende.

Voor de kleuters zijn we nog op zoek naar papieren bureau-onderleggers, grote kalenders, .. Deze willen we gebruiken in de klas om de schrijfmotoriek in te oefenen.

Alvast bedankt!

Mag je kind naar school komen?

Het is de dag van vandaag niet meer zo duidelijk wat nu de juiste richtlijnen zijn en waar we ons aan moeten houden. Het gezond verstand gebruiken is een belangrijke insteek en dat trachten we in die zin ook te doen. Dat laatste hebben we ook gedaan door aan te geven dat je kind best thuis blijft zolang een ander gezinslid getest wordt en niet geweten is of het resultaat positief of negatief is. Aangezien dat gezinslid toch thuis in quarantaine moet blijven is opvang geen probleem. Afgelopen week is het in die zin al enkele keren voorgekomen dat het gezinslid positief testte waardoor er kort op de bal gespeeld kon worden.
De richtlijnen van de overheid zijn echter minder streng. Men geeft aan dat een kind naar school kan komen zolang er geen resultaat bekend is. In die zin kunnen we dus niet anders dan die regel ook toepassen en kinderen toe te laten naar school te komen. Heb je echter het vermoeden dat de kans reëel is dat het gezinslid positief getest zal worden  wegens een erg nauw contact met een besmet iemand adviseren we toch om uw kind(eren) thuis te houden.

Hieronder vindt u twee documenten die u trapsgewijs proberen duidelijk te maken of uw kind naar school kan of niet.

Obstakelrun (met filmpje)