Opening nieuwe school

Vrijdag 17 september openden we met de leerlingen onze nieuwe school.

Hier wat foto’s.

Zondag 10 oktober opendeurdag van 13.30 tot 17.00.

We gaan verhuizen !

Eindelijk is het zover. Vanaf maandag zullen de leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar verhuizen naar de nieuwe klaslokalen.Een verhuis brengt heel wat veranderingen teweeg. Dat vraagt aanpassingen voor alle betrokken partijen : de kinderen, de leerkrachten en de ouders. Voor de ene is dat geen probleem, voor de andere is dat moeilijker.We zullen het tijd moeten geven om iedereen te laten wennen aan de aanpassingen.

Met deze mail proberen we te duiden wat er allemaal anders zal zijn en hoe de kinderen van de lagere school zich vanaf maandag van en naar de school kunnen begeven. Voor de kleuters blijft alles zoals het is.

In bijlage vinden jullie een schema van de site. Op basis van dit schema schetsen we de situatie.

1.     Fietsenrekken

Er zijn drie plaatsen waar de kinderen hun fiets kwijt kunnen :

–        rechts van de Drossaard (fietsenrek zone D)

–        achter de KSA-lokalen (fietsenrek zone B)

–        op de speelplaats op het einde van het paadje dat van de Lindelsebaan komt waar nu de kinderen van het eerste en tweede leerjaar hun fiets zetten. (Fietsenrek             zone C)

Als ouder bepaal je zelf waar uw kind(eren) het best naar toe fietsen en hun fiets zetten.

2.     ’s Middags en ’s avonds

Na de lessen gaan de leerlingen naar hun fietsenrek en worden ze door de leerkrachten begeleid naar de uitgang. Hier zullen telkens brigadiers staan om te helpen bij het oversteken.

–        De kinderen die hun fiets naast de Drossaerd hebben gestald wandelen met de fiets aan hand, samen met de juf, rond de Drossaerd naar de overstaakplaats in de           Parkstraat kort bij het kruispunt (zie plan).

–        De kinderen die hun fiets achter het lokaal van de KSA hebben gestald worden begeleid tot aan de straat.

–        De kinderen die hun fiets stallen waar nu de fietsen van 1 en 2 staan (zone C) worden naar de Lindelsebaan begeleid en daar over de baan gezet.

Kinderen die te voet naar huis wandelen volgen de rijen van de fietsen. Kinderen die met de auto afgehaald worden gaan mee met de fietsrij richting Parkstraat.

3.     Speelplaats

Er is in het verleden gekozen voor het principe van de brede school. Dit wil zeggen dat zowel de school als de gemeenschap gebruik kan maken van de openbare ruimte die erin dit binnengebied aanwezig is. Rond zone A en zone B staan poorten, rond zone B en D niet. Aanvankelijk stond er ook een omheining gepland rond een stuk van zone B (rechts van de ronde met het plusje). Het is echter ondoenbaar om 270 kinderen te laten spelen in deze afgesloten hokjes. Trouwens ook de voetbalterreintjes (nog niet klaar) liggen buiten deze zone. Daarom werd er besloten om de hokjes weg te laten en de kinderen de ruimte te geven die ze nodig hebben.

De kinderen van het eerste en tweede leerjaar mogen spelen in zone A en zone C. Al de andere kinderen mogen gebruik maken van alle zones. In het gearceerde gedeelte mogen ze niet spelen. Deze zones worden duidelijk afgebakend met grote kegels.

             Er zal zeker voldoende toezicht zijn op deze zones.

4.     Rol van de ouders

Ook als ouder heb je een rol in dit nieuwe gegeven. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat de omschakeling naar de nieuwe infrastructuur vlot verloopt. 

–        Zet uw kinderen steeds af aan de rand van het gebied. De kinderen kunnen dan zelfstandig naar de juiste fietsenrek of speelplaats gaan.

–        Indien u meerdere kinderen komt ophalen zorg dan dat u ze naar hetzelfde afhaalpunt laat komen.

–        Probeer tijdens de schooluren geen gebruik te maken van de doorgang tussen de schoolgebouwen.

            We hopen op een aangename en constructieve samenwerking.

Een fijn schooljaar

We wensen alle 552 kinderen, 53 collega’s, tal van externe medewerkers en ouders een fijn schooljaar toe.

Samen maken we er een boeiend jaar van.

Openingsuren secretariaat vakantie

Tijdens de zomervakantie is het secretariaat open op volgende momenten :

Donderdag 1 juli – 7 juli (uitgezonderd weekend)

Maandag 23 augustus – 31 augustus van 9.00 tot 12.00

Finalisten Whizzkids vallen in de prijzen

In de maand maart vonden de finales van Whizzkids 2021 plaats. Door corona online.
De leerlingen van 6c, 4a en 4b hadden de finale bereikt en daarin hard hun best gedaan. Vandaag kwamen de organisatoren naar onze school om de deelnemers nog eens proficiat te wensen hun prijzen af te geven.

Hieronder de foto’s van de prijzenuitreiking.

https://photos.app.goo.gl/zWWT7i3ZtEPTxHSP8

Werken aan de schoolpoort in de Parkstraat

Volgende week dinsdag wordt er, in opdracht van Fluvius, gewerkt aan de infrastructuur. Hierdoor zal het gedeelte Parkstraat tegenover het restaurant worden afgesloten.

Project bouw

Momenteel loopt het project ‘De nieuwe school’ op zijn laatste benen. De leerlingen hebben met veel plezier gewerkt aan de verschillende activiteiten. Onder schoolactiviteiten Lindel en de klaspagina’s van de Kapelstraat vinden jullie fotomateriaal over dit project.

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van het Lindel hebben ook veel plezier beleefd bij het uitvoeren van allerlei opdrachten.

In dit filmpje kan je hun resultaten bewonderen. https://youtu.be/IQUbo7-sNG8

UPDATE – Sluiting school

Beste ouders

Jammer genoeg moeten we opnieuw contact opnemen om te melden dat de mail van gisteren niet meer van tel is. Naast de lagere scholen gaan nu ook de kleuterscholen dicht.  De situatie is nu zoals vorig schooljaar. De school is dicht, maar we voorzien noodopvang voor zowel de kleuters als de kinderen van de lagere school.

Indien je niet anders kan dan gebruik te maken van deze noodopvang kan je via bijgevoegde link uw kind(eren) inschrijven.

Inschrijven noodopvang

Er is opvang voorzien in Holheide en in de Parkstraat.
De voor- en naschoolse opvang blijft in handen van de gemeente. 

In bijlage vindt u ook een aangepast document ‘sluiting school’ Dit document is geldig voor zowel de kleuterschool als de lagere school.

UPDATE – UPDATE !!! AANMELDEN SCHOOLJAAR 2021-2022

Inschrijven nieuwe leerlingen (geen broer of zus in de school en geboren in 2019 of vroeger)

In maart starten opnieuw de inschrijvingen voor het volgende schooljaar. Ouders die een kind hebben dat geboren is in 2019 kunnen best bijgevoegd document aandachtig lezen.

Wie zijn kind wil aanmelden om in te schrijven vult volgend document in : KLIK HIER OM AAN TE MELDEN


De inschrijvingen van maandag 22 maart kunnen NIET doorgaan zoals dat voorzien was. Dit omwille van de nieuwe maatregelingen.
Alle mensen die zich hierboven ingeschreven hebben worden gecontacteerd en krijgen de officiële documenten doorgestuurd. Ze ondertekenen deze en steken die in de brievenbus van de school. Alle kinderen die momenteel aangemeld zijn worden na het indienen van de ondertekende documenten ook als officieel ingeschreven beschouwd.

Pyjamadag van Bednet

Vrijdag 12 maart stond in het teken van de pyjamadag van Bednet. Heel wat kinderen van onze school kwamen dan ook in hun mooiste pyjama naar de klas.
In de klas werd er stil gestaan bij datgene wat Bednet kan betekenen voor ernstig zieke kinderen. Ook Sam mocht haar verhaal doen. Ze had op voorhand een PPT-presentatie in elkaar gebokst dat getoond werd in alle klassen. Het maakte indruk op de kinderen. Maar ze duimen allemaal dat ze snel terug beter mag worden.

Enkele foto’s van de dag….