Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Inschrijven nieuwe leerlingen (geen broer of zus in de school en geboren in 2019 of vroeger)

In maart starten opnieuw de inschrijvingen voor het volgende schooljaar. Ouders die een kind hebben dat geboren is in 2019 kunnen best bijgevoegd document aandachtig lezen. Er is een infoavond gepland voor dinsdag 9 maart om 19.30. Wie deze infoavond wil volgen kan dat via volgende link : meet.google.com/inw-jfvg-bwq

Inschrijven infoavond : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfskD3UEVQy2fXbkDs8Ddo_mF3DcISYdgSl75WZvYY2ceSLWQ/viewform?usp=sf_link


Inschrijven van broer of zus

Deze inschrijvingen kunnen vanaf 1 maart. Alle ouders krijgen een mail met de vraag om een broer of zus in te schrijven. Deze ouders die een kind willen inschrijven mailen de school terug met volgende gegevens : naam, geboortedatum en -plaats, rijksregisternummer en broer of zus van… 
De schooladministratie vult de officiële documenten in en geeft deze mee met broer en zus waarna de ouders de documenten vervolledigen, ondertekenen en terug meegeven of in de brievenbus steken. 
Het kind is dan officieel ingeschreven.

Naar het secundair onderwijs!

De leerlingen van het zesde leerjaar moeten binnenkort de keuze maken naar welke secundaire school ze overstappen. Dat is geen eenvoudige keuze. In coronatijden zit een bezoekje aan de school er niet onmiddellijk in. Daarom heeft het CLB, samen met de secundaire scholen, een website ontwikkeld waarin alles wordt verzameld.

www.wegwijsinhetsecundaironderwijs.be (website actief vanaf 11 januari 2021)

Toetsenborden genoeg, bureaublad-onderleggers nog niet

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de toetsenborden die massaal binnen gebracht werden. We hebben er momenteel ruim voldoende.

Voor de kleuters zijn we nog op zoek naar papieren bureau-onderleggers, grote kalenders, .. Deze willen we gebruiken in de klas om de schrijfmotoriek in te oefenen.

Alvast bedankt!

Mag je kind naar school komen?

Het is de dag van vandaag niet meer zo duidelijk wat nu de juiste richtlijnen zijn en waar we ons aan moeten houden. Het gezond verstand gebruiken is een belangrijke insteek en dat trachten we in die zin ook te doen. Dat laatste hebben we ook gedaan door aan te geven dat je kind best thuis blijft zolang een ander gezinslid getest wordt en niet geweten is of het resultaat positief of negatief is. Aangezien dat gezinslid toch thuis in quarantaine moet blijven is opvang geen probleem. Afgelopen week is het in die zin al enkele keren voorgekomen dat het gezinslid positief testte waardoor er kort op de bal gespeeld kon worden.
De richtlijnen van de overheid zijn echter minder streng. Men geeft aan dat een kind naar school kan komen zolang er geen resultaat bekend is. In die zin kunnen we dus niet anders dan die regel ook toepassen en kinderen toe te laten naar school te komen. Heb je echter het vermoeden dat de kans reëel is dat het gezinslid positief getest zal worden  wegens een erg nauw contact met een besmet iemand adviseren we toch om uw kind(eren) thuis te houden.

Hieronder vindt u twee documenten die u trapsgewijs proberen duidelijk te maken of uw kind naar school kan of niet.

Obstakelrun (met filmpje)

Opknappen van fietsjes

Vrijdag 18 september : STRAPDAG

Aanstaande vrijdag staat gaat de jaarlijkse Strapdag door.

De doelstelling van deze strapdag is enerzijds benadrukken dat duurzaam verplaatsen leuk, gezond, goed voor het milieu en laagdrempelig is. Anderzijds vraagt de Strapdag meer ruimte voor stappers en trappers in de schoolomgeving. De campagne is een vast onderdeel van de Week van de Mobiliteit die jaarlijks plaatsvindt van 16 tot en met 22 september.

We vragen dan ook om vrijdag, maar eigenlijk ook de andere dagen, zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. 
In de klas zal er ook aandacht aan geschonken worden. 

1 september komt eraan.

Beste ouders

Vanaf 1 september zal het schoolleven er voor de kinderen gelukkig weer vrij normaal uitzien. De lessen eindigen weer om 15.35. Na de toch wel hectische laatste maanden van het vorig schooljaar een hele verademing. Maar toestanden leveren dikwijls ook zaken op die naar de toekomst meegenomen kunnen worden.

Toch zijn er bij de opstart nog een aantal items waar we in het kader van de coronamaatregelen rekening mee moeten houden. Zo hebben al de ouders mondmaskerplicht wanneer ze het schoolterrein betreden. Ook bij het wachten aan de schoolpoort raden we dit aan. Het is tevens belangrijk onmiddellijk de school te verwittigen wanneer er binnen de familie een vermoeden van besmetting is vastgesteld.

Infoavonden

De infoavonden kunnen niet op de normale manier ingericht worden. Te veel ouders in één klas kan niet. Daarom is er besloten om de avond in twee te verdelen waarbij om 19.00 één deel ouders komen en om 20.00 een tweede deel. Er mag één ouder per kind komen. De klasleerkracht stuurt via mail een uitnodiging waarbij je het moment (19.00 – 20.00) kan invullen. In dezelfde mail vind je ook de klasinfo die op de infoavond besproken wordt. Hierdoor beschikken beide ouders over de info en kan deze eventueel al eens  doorgenomen worden voor de infoavond.    

Kijkmoment nieuwe kleuters

De juf nodigt je uit via mail.

Eén september eerste leerjaar

Jaarlijks vergezellen de ouders de kinderen van het eerste leerjaar naar de klas. Ook dat kan dit jaar helaas niet zoals gepland. We gaan de kinderen, begeleid met één ouder, per 5 binnen laten gaan voor een kort moment in de klas.

Speelplaats

De kinderen mogen ’s morgens weer om 8.25 en ’s middag om 12.55 op school aankomen.

Afhalen kleuters
De kleuters kunnen weer afgehaald worden op de speelplaats. We vragen echter met aandrang om dan de speelplaats onmiddellijk te verlaten. Ook indien er nog een broer of zus van het lager moet komen. Geef deze info ook door aan de mensen die uw kind(eren) komen ophalen.
In Holheide vertrekken de kinderen van het lager naar huis via de grote poort en niet meer via de poort van de kleuters. Dit voor een beter overzicht bij de kleuters.

Middag

De kinderen kunnen ’s middags blijven eten of naar huis gaan. Indien ze blijven eten zal dit in de klas gebeuren. We hebben gemerkt dat dit meer rust brengt bij de kinderen. Hierdoor is het niet meer mogelijk om drank te kopen in de school. De kinderen brengen hun drinken zelf mee naar school. Bij voorkeur water, maar de dranken die de school voordien aanbood mogen ook (fruitsappen, (choco)melk). Geen frisdranken en brikjes. De bijdrage van 0,50 euro voor de middagopvang is opnieuw van toepassing. Hiervoor krijgt u een fiscaal attest.

5-jarige kleuters leerplichtig vanaf 1 september

Vanaf dit schooljaar zijn ook de vijfjarige kleuters (3A en 3C) leerplichtig. Dit wil zeggen dat elke afwezigheid moet gestaafd worden met een ziektebriefje van de dokter of een roze kaart waarop je zelf schrijft dat ze ziek zijn. Dit laatste kan uitsluitend voor max 3 opeenvolgende dagen (vrijdag en maandag zijn dat niet) en ook maximaal 4 briefjes per schooljaar.

Schoolafspraken
Voor de duidelijkheid zetten we nog enkele algemene schoolafspraken op een rijtje.

 • Tussendoortjes bestaan uit een droge koek en/of fruit. Steek ze in een doosje zonder verpakking. Woensdag is fruitdag. Geen snoep meegeven, ook niet in de brooddoos.
 • Wanneer uw kind verjaart, mag het trakteren Dit kan zolang het code geel is. Wanneer dit in oranje verandert moeten we dit aanpassen. Volgens de richtlijnen mag zelfgebakken cake of wafels helaas niet. Wel mag een voorverpakte wafel of koek. Geen snoep,  speeltjes of andere prullerijen mee geven.
 • De data van het zwemmen, vrije dagen, oudercontacten vind je terug op de website van de school (agenda).
 • Op de website vind je onder de klas van je kind regelmatig foto’s van activiteiten terug.
 • Indien de turnkledij van je kind te klein is, kan je dat doorgeven aan de klasjuf.
 • Neem steeds de veiligste weg van en naar je huis. Helm en fluovest zijn onmisbare attributen.
 • Toetsen worden meegegeven en moeten ondertekend mee terug gebracht naar school.
 • Agenda zit steeds in de vervoermap.
 • Hou er rekening mee dat de klassen goed verlucht worden. Voorzie eventueel een extra trui of vest. 
 • Wanneer uw kind ziek is bel je naar de vestiging waar uw kind les volgt.  Parkstraat 011/641734
  Kapelstraat 011/642504
  Tielenstraat 011/816105
  Holvenstraat 011/642397 Met vriendelijke groeten Leerkrachten en directie