Mag je kind naar school komen?

Het is de dag van vandaag niet meer zo duidelijk wat nu de juiste richtlijnen zijn en waar we ons aan moeten houden. Het gezond verstand gebruiken is een belangrijke insteek en dat trachten we in die zin ook te doen. Dat laatste hebben we ook gedaan door aan te geven dat je kind best thuis blijft zolang een ander gezinslid getest wordt en niet geweten is of het resultaat positief of negatief is. Aangezien dat gezinslid toch thuis in quarantaine moet blijven is opvang geen probleem. Afgelopen week is het in die zin al enkele keren voorgekomen dat het gezinslid positief testte waardoor er kort op de bal gespeeld kon worden.
De richtlijnen van de overheid zijn echter minder streng. Men geeft aan dat een kind naar school kan komen zolang er geen resultaat bekend is. In die zin kunnen we dus niet anders dan die regel ook toepassen en kinderen toe te laten naar school te komen. Heb je echter het vermoeden dat de kans reëel is dat het gezinslid positief getest zal worden  wegens een erg nauw contact met een besmet iemand adviseren we toch om uw kind(eren) thuis te houden.

Hieronder vindt u twee documenten die u trapsgewijs proberen duidelijk te maken of uw kind naar school kan of niet.

Obstakelrun (met filmpje)

Opknappen van fietsjes

Vrijdag 18 september : STRAPDAG

Aanstaande vrijdag staat gaat de jaarlijkse Strapdag door.

De doelstelling van deze strapdag is enerzijds benadrukken dat duurzaam verplaatsen leuk, gezond, goed voor het milieu en laagdrempelig is. Anderzijds vraagt de Strapdag meer ruimte voor stappers en trappers in de schoolomgeving. De campagne is een vast onderdeel van de Week van de Mobiliteit die jaarlijks plaatsvindt van 16 tot en met 22 september.

We vragen dan ook om vrijdag, maar eigenlijk ook de andere dagen, zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. 
In de klas zal er ook aandacht aan geschonken worden. 

1 september komt eraan.

Beste ouders

Vanaf 1 september zal het schoolleven er voor de kinderen gelukkig weer vrij normaal uitzien. De lessen eindigen weer om 15.35. Na de toch wel hectische laatste maanden van het vorig schooljaar een hele verademing. Maar toestanden leveren dikwijls ook zaken op die naar de toekomst meegenomen kunnen worden.

Toch zijn er bij de opstart nog een aantal items waar we in het kader van de coronamaatregelen rekening mee moeten houden. Zo hebben al de ouders mondmaskerplicht wanneer ze het schoolterrein betreden. Ook bij het wachten aan de schoolpoort raden we dit aan. Het is tevens belangrijk onmiddellijk de school te verwittigen wanneer er binnen de familie een vermoeden van besmetting is vastgesteld.

Infoavonden

De infoavonden kunnen niet op de normale manier ingericht worden. Te veel ouders in één klas kan niet. Daarom is er besloten om de avond in twee te verdelen waarbij om 19.00 één deel ouders komen en om 20.00 een tweede deel. Er mag één ouder per kind komen. De klasleerkracht stuurt via mail een uitnodiging waarbij je het moment (19.00 – 20.00) kan invullen. In dezelfde mail vind je ook de klasinfo die op de infoavond besproken wordt. Hierdoor beschikken beide ouders over de info en kan deze eventueel al eens  doorgenomen worden voor de infoavond.    

Kijkmoment nieuwe kleuters

De juf nodigt je uit via mail.

Eén september eerste leerjaar

Jaarlijks vergezellen de ouders de kinderen van het eerste leerjaar naar de klas. Ook dat kan dit jaar helaas niet zoals gepland. We gaan de kinderen, begeleid met één ouder, per 5 binnen laten gaan voor een kort moment in de klas.

Speelplaats

De kinderen mogen ’s morgens weer om 8.25 en ’s middag om 12.55 op school aankomen.

Afhalen kleuters
De kleuters kunnen weer afgehaald worden op de speelplaats. We vragen echter met aandrang om dan de speelplaats onmiddellijk te verlaten. Ook indien er nog een broer of zus van het lager moet komen. Geef deze info ook door aan de mensen die uw kind(eren) komen ophalen.
In Holheide vertrekken de kinderen van het lager naar huis via de grote poort en niet meer via de poort van de kleuters. Dit voor een beter overzicht bij de kleuters.

Middag

De kinderen kunnen ’s middags blijven eten of naar huis gaan. Indien ze blijven eten zal dit in de klas gebeuren. We hebben gemerkt dat dit meer rust brengt bij de kinderen. Hierdoor is het niet meer mogelijk om drank te kopen in de school. De kinderen brengen hun drinken zelf mee naar school. Bij voorkeur water, maar de dranken die de school voordien aanbood mogen ook (fruitsappen, (choco)melk). Geen frisdranken en brikjes. De bijdrage van 0,50 euro voor de middagopvang is opnieuw van toepassing. Hiervoor krijgt u een fiscaal attest.

5-jarige kleuters leerplichtig vanaf 1 september

Vanaf dit schooljaar zijn ook de vijfjarige kleuters (3A en 3C) leerplichtig. Dit wil zeggen dat elke afwezigheid moet gestaafd worden met een ziektebriefje van de dokter of een roze kaart waarop je zelf schrijft dat ze ziek zijn. Dit laatste kan uitsluitend voor max 3 opeenvolgende dagen (vrijdag en maandag zijn dat niet) en ook maximaal 4 briefjes per schooljaar.

Schoolafspraken
Voor de duidelijkheid zetten we nog enkele algemene schoolafspraken op een rijtje.

 • Tussendoortjes bestaan uit een droge koek en/of fruit. Steek ze in een doosje zonder verpakking. Woensdag is fruitdag. Geen snoep meegeven, ook niet in de brooddoos.
 • Wanneer uw kind verjaart, mag het trakteren Dit kan zolang het code geel is. Wanneer dit in oranje verandert moeten we dit aanpassen. Volgens de richtlijnen mag zelfgebakken cake of wafels helaas niet. Wel mag een voorverpakte wafel of koek. Geen snoep,  speeltjes of andere prullerijen mee geven.
 • De data van het zwemmen, vrije dagen, oudercontacten vind je terug op de website van de school (agenda).
 • Op de website vind je onder de klas van je kind regelmatig foto’s van activiteiten terug.
 • Indien de turnkledij van je kind te klein is, kan je dat doorgeven aan de klasjuf.
 • Neem steeds de veiligste weg van en naar je huis. Helm en fluovest zijn onmisbare attributen.
 • Toetsen worden meegegeven en moeten ondertekend mee terug gebracht naar school.
 • Agenda zit steeds in de vervoermap.
 • Hou er rekening mee dat de klassen goed verlucht worden. Voorzie eventueel een extra trui of vest. 
 • Wanneer uw kind ziek is bel je naar de vestiging waar uw kind les volgt.  Parkstraat 011/641734
  Kapelstraat 011/642504
  Tielenstraat 011/816105
  Holvenstraat 011/642397 Met vriendelijke groeten Leerkrachten en directie

Terug naar school !

Beste ouders

Over een kleine veertien dagen start het nieuwe schooljaar. We hopen dat jullie van een welverdiende vakantie hebben kunnen genieten.
Jullie hebben ongetwijfeld vernomen dat de kleuters en leerlingen van de lagere school vijf dagen naar school mogen komen. Bij aanvang zal het code geel zijn. Dit betekent een versoepeling tov de situatie in juni. De kinderen zullen zich onder elkaar mogen mengen waarbij uiteraard nog veel aandacht aan hygiëne gegeven moet worden. Ook de lestijden zullen weer normaal zijn. En de kinderen kunnen tijdens de middag waar naar huis om daar te eten.Toch zijn er momenteel nog enkele onduidelijkheden waar we in de loop van volgende week over zullen  communiceren. We denken dan aan de infoavonden, het eetmoment tijdens de middagpauze, afhalen van de kinderen, …
In elk geval staat het schoolteam weer paraat om uw kin(eren) een fijn en leerzaam schooljaar te bezorgen.
Leerkrachten en directie

Belangrijke data schooljaar 20-21 en openingsuren school tijdens zomervakantie

Data

Op deze pagina https://www.corneliusschool.be/het-schoolteam/belangrijke-dat-schooljaar-2020-2021/ vind je al de belangrijke data voor volgend schooljaar.


Openingsuren tijdens de vakantie

van woensdag 1 juli tot vrijdag 3 juli

van maandag 24 augustus tot en met 31 augustus

telkens van 9.00 tot 12.00

Info einde schooljaar

Beste ouders
Intussen zijn al de kinderen weer gestart in hun klas.Een pittige onderneming maar de moeite om te zien hoe ze genieten van het weerzien van vriendjes en de juf/meester.

Pas gestart en het einde van het schooljaar is alweer in zicht, toch wel echt bijzondere tijden.Bijzondere tijden vragen aanpassingen.Over een aantal aanpassingen willen we jullie via deze mail informeren. De enkele weken die dit schooljaar nog resten willen we ten volle gebruiken om belangrijke inhouden en vaardigheden aan te bieden .
Natuurlijk hoort daar tussendoor al eens een creatieve activiteit of een half uurtje bewegen.Dit om  de focus van de kinderen te bewaken.

Vanuit deze aanpak maakten we ook de volgende afspraken
1. Huiswerk
Deze weken wordt er geen huiswerk meegegeven.Het is voor de kinderen al een hele aanpassing wat ritme betreft  en de lesdagen zijn intensief.
2. Rapport
Op het einde van juni zal er in tegenstelling tot andere jaren geen  rapport worden meegegeven.
Het laatste rapport dateert van maart, net voor de lockdown.
Toen kwam het thuis leren, het in kleine groepen in de klas, en nu nog even samen . 
Zoals al eerder vermeld willen we de schooltijd optimaal besteden aan het lesgeven en ze niet zien als  ” toetsperiode”.Dus geen klassiek rapport. Wel mag u van de juf/meester een aangepast “corona rapport” verwachten waarin  beknopte, belangrijke info wordt doorgeven.
3. Oudercontacten
De oudercontacten die binnen de ” zorgcontacten ” horen zijn intussen georganiseerd of al gepasseerd.
De structurele oudercontacten zoals die anders eind juni plaatsvinden, worden geannuleerd.De laatste oudercontacten dateren eveneens van net voor de lockdown.
Momenteel zien we te weinig gerichte info voor een gesprek.In de periode van thuisonderwijs was tussen u als ouders en de juf/meester al veel contact via, mail, meet….
Mocht u nog met vragen zitten in verband met uw kind kan u de juf/ meester een mailtje sturen.
Zij helpen u dan graag verder telefonisch of in een kort meetmoment.
4. Bezorgdheden gemiste leerstof
We begrijpen volkomen dat er een bezorgdheid leeft over leerinhouden die niet werden gegeven in het huidige schooljaar.Hier willen we even toelichten dat het team begin juli per leerjaar over deze inhouden in gesprek gaat en afspraken maakt.. 
Zodat we hier in september rekening mee kunnen houden.
5. Proclamaties 6de klassers
Deze gaan niet door in de gekende vorm. Het alternatief hebben we nog niet rond maar hierover zal heel snel info volgen.  

Aanwezigheden kleuters

Indien je de mail niet ontvangen hebt, kan je hier je kind(eren) aanmelden voor volgende week.