Soep in de klas

De opbrengst van de soep is 295 euro. Deze opbrengst schenken we aan Sint-Vincentius in Pelt . Het is een lokale vrijwilligersorganisatie, die hulp biedt aan zwakkeren en kwetsbaren binnen onze samenleving.

We danken Cash & Co voor het schenken van de soep.